TEKSTİL TESTLERİ


Tekstil testleri, tekstil üretimi, dağıtımı ve tüketimi için çok önemli bir işleve sahiptir. Bu süreç, farklı türdeki tekstil ürünlerinin özelliklerini tespit etme sürecidir. Gelişmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilen tekstil testlerinin başlıca amacı tekstil ürünlerinin performansını değerlendirmektir.

ENDÜSTRİYEL TESTLER


Endüstriyel testler, ürün ve malzemelerin performans seviyelerini belirleyen ve işletmelerin eksiklikleri gidermesine yardımcı süreçlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Aynı zamanda karar alma sürecinde, risklerin azaltılmasını ve gereksinimlerin iyileştirilmesini destekleyen veriler sağlayan önemli bir faktördür.

OTOMOTİV TESTLERİ


ECE düzenlemeleri, onay için veya motorlu taşıtlar ve motorlu taşıt parçaları için tek tip onay prosedürlerinin oluşturulmasını amaçlayan uluslararası teknik düzenlemeleri açıklamaktadır.

ECE kısaltması, Avrupa Ekonomik Komisyonu anlamına gelen The Economic Commission for Europe ifadesinin baş harflerinde oluşmaktadır. Avrupa Ekonomik Komisyonu (ECE), araç tasarımı ile ilgili tek tip bir düzenleme sistemi oluşturmayı amaçlamaktadır.

ECE yasal düzenlemesine uygun olan araçlar, tüm otomotiv parçaları ve Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde satılan araçlar için zorunlu bir gereklilik olan bir e-Mark işareti almaktadır.

Otomotiv Testleri

ÖZEL TESTLER


Ürün testleri, tüketicilerin kendileri için hangi ürünlerin kaliteli ve değerli olduğunu anlamalarını kolaylaştırmaktadır. Ürün testleri ile tüketiciler korumuş olmakta, işletmeler ise rekabet güçlerini arttırmış olmaktadır. Ürün testlerinin yapılmaya başlanması, modern tüketici hareketinin başlangıcıdır. Bu testler bağımsız ve tarafsız hareket eden bir laboratuvar veya bir resmi kuruluş tarafından gerçekleştirilebilir.

Genelde bu testler için mevcut bir test yöntemi kullanılmaktadır. Ancak bazen özel özel amaçlara uygun test yöntemleri de tasarlanmaktadır. Günlük yaşamın birçok yönü standartlara bağlanmıştır. Bu standartlar, kullanılan ürünleri, tüketilen gıda maddelerini, nasıl iletişim kurulduğunu, çalışma koşullarını ve diğer birçok faaliyeti düzenlemektedir.

Detaylı Bilgi

STANDARDİZASYON TESTLERİ


Standardizasyon, işletmelerde üretkenliği arttırır, çünkü çalışanların anlamak ve işi doğru yapmak için gereksiz sorular sormalarını, cevap aramalarını ya da doküman taramalarını gereksiz kılar. Standardizasyon, çalışanların moralini yükseltir, çünkü sürece hakim olmalarını ve becerilerini geliştirmelerini mümkün kılar.

Temel olarak standardizasyon, çalışanların kullanmaları için belirlenmiş ve zamana göre test edilmiş süreçlerin var olduğu anlamına gelmektedir. İyi uygulandığı takdirde standardizasyon, belirsizliği ortadan kaldırır, verimliliği arttırır ve kaliteyi garanti eder. Standardizasyon eksikliği daha fazla belirsizlik, daha az güvenilirlik ve daha düşük kalite demektir.

Detaylı Bilgi

Bizden Haberler

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp