Dezenfektan Performans Testleri
Medikal Test Laboratuvarı Hizmetleri

Dezenfektan Performans Testleri

Kimyasal dezenfektanlar, etkinliklerinin gücüne göre gruplandırılmaktadır. Her kategori, etkili oldukları mikrop ve virüs türlerini yansıtmaktadır. Yüksek seviyeli dezenfektanlar, mantarları, virüsleri ve endosporları öldürme gücüne sahiptir. Orta düzey dezenfektanlar, endosporlara ve bazı virüslere karşı daha az etkilidir.

Dezenfektan Performans Testleri

Düşük seviyeli dezenfektanlar (mikrop öldürücüler) ise sadece belli virüsleri öldürür ve endosporlara karşı etkisizdir. Bununla birlikte çeşitli çevresel koşullar, bir antimikrobiyal ajanın etkinliğini ve gücünü etkiler. Örneğin maruz kalma süresi çok önemlidir, uzun süreli maruz kalma dezenfektan etkinliğini arttırmaktadır.

Ayrıca kimyasal maddenin konsantrasyonu da önemlidir, yüksek konsantrasyonlar daha etkilidir. Keza sıcaklık, pH değeri ve diğer faktörler dezenfektanın performansı üzerinde etkili olmaktadır.

Bir dezenfektanın temel özelliği, mikroorganizmaları yok etme yeteneğidir. Bu nedenle, dezenfektan seçiminde doğru karar verebilmek açısından standart laboratuvar testleri, dezenfektanın gerekli biyosidal aktiviteye sahip olduğunu anlamak için önemli olmaktadır.

Gelişmiş laboratuvarlarda hem dezenfektanın sıvı süspansiyondaki mikroorganizmaları öldürme yeteneği test edilmekte, hem de yüzey test yöntemleri dahil olmak üzere mevcut ulusal ve uluslararası test standartları kullanılmaktadır.

Bu testlerde, göz önünde bulundurulması gereken önemli noktalar şunlardır: dezenfektan nötralizasyonu, kirlilik derecesi, test organizmalarının seçimi, temas süreleri ve geçiş kriterleri.

Dezenfektan testlerin akredite bir laboratuvarda yapılması önemlidir. Aksi halde, performans yüksek tespit edilebilir. Genel olarak, dezenfektan nötralizasyonu istenen şekilde gerçekleşmez, yani gerçek temas süresi amaçlanan temas süresinden daha uzun olabilir ve dezenfektanın performansı yüksek çıkabilir.

Ayrıca uygun bir test standardı kullanılması da önemlidir. Örneğin, EN 13727 standardına uygun bir süspansiyon testi, dezenfektanın yüzeyler üzerinde kurutulan bakterilere karşı performansına kanıt değildir, bunun yerine EN 13697 standardına uygun testlerin yapılması gerekmektedir.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, çeşitli laboratuvar hizmetleri çerçevesinde, dezenfektan performans test hizmetleri de verilmektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp