Mekanik Testler
Özel Test Laboratuvarı Hizmetleri

Mekanik Testler

Mekanik testler, herhangi bir tasarım ve üretim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır ve kritik bir öneme sahiptir. Bu testlerin kapsamı, malzeme özelliklerinin belirlenmesinden bitmiş ürünlerin onaylanmasına kadar uzanmaktadır. Üretilen her türlü ürünün güvenliğini sağlamak işletmelerin temel görevidir. Mekanik testler bir yönü ile bu güvenliğin sağlanmasına hizmet ederken, bir yönüyle de maliyet etkin tasarıma ve teknolojik üstünlüğe katkıda bulunmak konusunda önemli bir rol üstlenmektedir.

Mekanik Testler

Test gereksinimleri öncelikle yasal düzenlemelerle ortaya konmaktadır. Ayrıca yerli ve yabancı birçok kurululuş, insanların sağlık ve güvenliği ve çevrenin korunması kaygıları ile birçok standart geliştirmektedir. Bu konuda Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) ve Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu (ASTM) olmak üzere birçok kuruluş standartlar yayınlamaktadır.

İşletmelerin güçlü tasarım ve üretim ekipleri, modelleri doğrulamak, üretimi geliştirmek ve parçaların genel kalitesini arttırmak için gelişmiş laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen ölçüm, test ve analizlere çok fazla önem vermektedir. Mekanik test hizmetleri arasında başlıca şu testler bulunmaktadır: malzemelerin çekme testi, basma testi, eğme testi, darbe dayanımı testi, kayma mukavemeti testi, tabakalar arası kırılma tokluğu testi ve özel tipte testler. Görüldüğü gibi mekanik testler aslında malzemelerin mekanik yükler altında gösterdiği davranış şekillerini belirlemek için yapılmaktadır. Belli bir uygulama alanı için malzeme seçimi, o malzemenin mekanik özelliklerine bağlıdır. Bu nedenle bu özelliklerin ölçülmesinde kullanılan standart testler ve bu testlerde elde edilen sonuçları değişik parametrelere bağlı olarak değerlendirmek büyük önem taşımaktadır.

EUROLAB, özel test laboratuvarı hizmetleri kapsamında mekanik test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Özel test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen mekanik test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka özel test hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp