Çevrenin Korunması
Çevrenin Korunması

Bugünün dünyasında, küreselleşme arttıkça rekabetçilik de artmaktadır. Bu zorlu ortamda işletmeler için sadece günü kurtaran önlemler almak değil mevcudu koruyarak geliştirmek de önemli olmaktadır. Bu noktada işletmeler açısından sürdürülebilirlik, önemli bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır.

Sürdürülebilir kalkınma dendiği zaman, günümüzün gereksinimlerini gelecek nesilleri de düşünerek karşılamak ifade edilmektedir. Sürdürülebilirliğin sağlanmasında, ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda eş zamanlı ve eşit hareket etmek gerekmektedir. Ancak çevre koşulları bakımdan refah olmazsa ekonomik ve toplumsal bakımdan refahtan söz etmek mümkün değildir.

Bu nedenle, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.’nin iştiraki olan EUROLAB, çevrenin korunması konusunda hasas davranmaktadır ve faaliyetlerinde öncelik çevre olmaktadır.

EUROLAB’ın çevren ile ilgili olarak başlıca hedefleri şunlardır:

  • Ekosistemi kirletmeyen ve doğal kaynakların kullanılmasını en aza indiren üretim yapılması
  • Mevcut teknolojilerin daha verimli ve temiz teknolojilerle yenilenmesi
  • Küresel karbondioksit salınımının konrol altına alınması için karbon emisyonunun düşürülmesi ve diğer sera gazları seviyelerinin kararlı hale getirilmesinin sağlanması
  • Zaman içinde fosil yakıt kullanımının azaltılması ve enerji kaynaklarının sürdürülebilir hale getirilmesi
  • Alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi
  • Ozon tabakasının korunması için çeşitli sektörlerde kloroflorokarbonların kullanılmasının terk edilmesi
  • Üretimde doğal sistemlerin desteklenmesi ve geleneksel ve atmosferi kirleten teknoloji kullanımından vazgeçilmesi
  • Geri dönüşüme önem verilmesi

Kısaca EUROLAB, çevreye karşı duyarlıdır ve sorumluluk hissetmektedir. Faaliyetleri sırasında çevrenin korunması her zaman öncelikli konu olmaktadır.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp