IMO Testleri
Üretim Sanayi Testleri

IMO Testleri

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO, International Maritime Organization), uluslararası deniz taşımacılığının güvenliğini arttırmak ve gemilerin yarattığı deniz kirliliğini önlemek için alınacak önlemlerden sorumlu, Birleşmiş Milletler nezdinde kurulmuş uluslararası bir kuruluşudur. Bu kuruluş, uluslararası taşımacılığın güvenliği ve çevresel performansı için küresel standartlar belirlemektedir.

IMO Testleri

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), denizcilik sektörü için adil ve etkili ve uluslararası olarak benimsenen ve uygulanan düzenleyici bir çerçeve oluşturmaktadır. Esas olarak bu kuruluş, uluslararası taşımacılık alanında politikalar belirlemekte, tarafların finansal endişelerini ele almak için güvenlik ve çevresel performanstan ödün vermemekte ve yenilikçiliği ve verimliliği teşvik etmektedir. Bugün IMO’ya üye ülkelerin sayısı 170’in üzerindedir ve yayınladığı standartlar ile hem çevrenin korunması hem de denizcilik hakları arasındaki dengeyi korumaya çalışmaktadır.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), uluslararası taşımacılık faaliyetlerinin güvenliğini sağlamak ve bu faaliyetler sırasında gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğini önlemek için birçok küresel düzenlemeler geliştirmiştir. Bu çerçevede işletmeler için sorumluluk ve tazminat düzenlemelerinin oluşturulmasında yer almıştır. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerin hazırlanmasında da katılımcı olmaktadır. IMO’ya üye ülkeler kabul edilen çevre düzenlemelerinden ve bunların uygulanmasından sorumludur.

Uluslararası Denizcilik Örgütü, deniz kirliliğini önlemeye ve müdahaleye odaklanmakta, balast suyu ve bioyakıt atıkları yüzünden yaratılan sucul rahatsızlık konularına eğilmekte ve biyolojik endişeler duymakta, her türlü atıkların çevreye verdikleri zararları önlemeye çalışmakta ve hatta deniz taşıtlarının yarattığı su altı gürültülerinin deniz canlıları üzerindeki etkilerini takip etmektedir.

EUROLAB, üretim sanayi test hizmetleri kapsamında IMO test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Üretim sanayi test hizmetleri kapsamında verilen IMO test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka endüstriyel test hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp