Organik Kalay Testi
Kimyasal ve Ekolojik Testler

Organik Kalay Testi

Kalay genel olarak, metal, yiyecek, içecek ve aerosol kutularını korumak için kullanılmaktadır. Kalay, diğer bileşiklerle birleşerek bileşikler oluşturmaktadır. Klor, kükürt veya oksijen gibi kimyasal maddeler ile kombinasyonlar oluşturan inorganik kalay bileşiklerine, kalay klorür, kalay sülfit veya kalay oksit adı verilmektedir.

Organik Kalay Testi

Kalay ve kalay bileşiklerine maruz kalmanın ana yolu bu bileşiklerle kontamine olmuş yiyecekleri tüketmektir. Çok miktarda inorganik kalay bileşiğinin yutulması, karın ağrısı, anemi ve karaciğer ve böbrek sorunlarına neden olmaktadır. Bazı kalay bileşiklerine kısa süre maruz kalan insanlar cilt ve göz tahrişi ve nörolojik problemler yaşamaktadır. Çok yüksek miktarlarda maruz kalmak ise ölümcül olabilir. Bu yüzden metalik kalay ve inorganik kalay bileşikleri, Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından tanımlanan öncelikli istede yer alan 214 kimyasalda bulunmaktadır. Organik kalay bileşikleri ise en az 8 kimyasalda tanımlanmıştır.

Kalay, yer kabuğunda bulunan doğal bir elementtir. Metal ve inorganik ve organik kalay bileşikleri halinde, kayaların içinde veya yakınında bulunan toprak, su ve havada bulunmaktadır. Çevreye salınan metalik kalay hızlı bir şekilde inorganik kalay bileşikleri oluşturur. İnorganik kalay çevrede imha edilemez, sadece şeklini değiştirebilir. Organik kalay bileşikleri ise, güneş ışığı ve bakteriler tarafından inorganik kalay bileşiklerine indirgenebilir. İnorganik kalay bileşikleri toprağa ve sudaki tortulara bağlanır. Bazıları suda çözülür. Organik kalay bileşikleri, toprak tortusuna ve sudaki parçacıklara yapışır. Suda haftalarca ve toprakta yıllarca kalabilir. Organik kalay bileşikleri balıklarda, diğer organizmalarda ve bitkilerde birikebilir.

EUROLAB, kimyasal ve ekolojik test hizmetleri kapsamında organik kalay test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Kimyasal ve ekolojik test hizmetleri kapsamında verilen organik kalay test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka tekstil test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp