2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Testleri
Standardizasyon Testleri

2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Testleri

Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan 2014/30/EU sayılı Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (kısaca EMC yönetmeliği), üye ülkelerin yasalarının uyumlaştırılmasına yönelik bir yasal düzenlemedir. Söz konusu direktifin temel amacı, elektrikli veya elektronik bir cihazın, ekipmanın veya bileşenlerinin serbest dolaşımını sağlamak ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında kabul edilebilir bir elektromanyetik ortam yaratmaktır. Elektrikli veya elektronik bir cihazın, ekipmanın veya bileşenlerinin EMC ile uyumluluğunu düzenlemek amacı ile direktif ile başlıca şu hükümler getirilmiştir:

2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Testleri

  • Ürünler piyasaya sunulduğu zaman veya hizmete alındığı zaman, Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği koşullarına uymak zorundadır
  • Uygun olmayan ürünler için birliğe üye ülkelerin yetkili makamları önlem almak durumundadır ve resmi kuruluşlar tarafından iyi mühendislik uygulamalarının uygulanması gereklidir

EMC direktifi, elektrikli ve elektronik aletler, sistemler, cihazlar, ekipman ve bileşenlerden oluşan çok çeşitli ürünler için geçerlidir. Elektromanyetik bozulma üretebilecek veya performansı bu rahatsızlıktan etkilenebilecek ürünler için EMC hükümleri uygulanmaktadır.

Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanı, 1592/2002 (EC) sayılı direktifte belirtilen havacılık ürünleri, parçaları ve cihazları, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından kabul edilen radyo düzenlemeleri kapsamında radyo amatörleri tarafından kullanılan radyo cihazları, doğası gereği, telsiz ve telekomünikasyon cihazının amaçlandığı şekilde çalışmasına izin verilen bir seviyeyi aşan elektromanyetik emisyon üretmeyen cihazlar ve doğası gereği, elektromanyetik rahatsızlığın varlığında normal kullanım amacına bağlı olarak kabul edilemez bir bozulma olmadan çalışan ekipman, bu deirektif kapsamına girmekektedir.

EUROLAB, standardizasyon testleri kapsamında 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka standardizasyon test hizmetleri de vermektedir.

Başvuru Yap
Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp