Antibakteriyel Etkinlik Testleri
Medikal Test Laboratuvarı Hizmetleri

Antibakteriyel Etkinlik Testleri

Antimikrobiyal aktivite, hastalığa neden olan mikropların öldürülmesi veya çoğalmasının önlenmesi sürecini ifade etmektedir. Bu amaçla çeşitli antimikrobiyal ajanlar kullanılmaktadır. Antimikrobiyal, antibakteriyel, antifungal veya antiviral olabilir.

Antibakteriyel Etkinlik Testleri

Antibakteriyel aktivite, mikroorganizmalara, biyolojik sıvılara ve aerosollere ve ayrıca hastalık bulaşmasına karşı yeterli koruma sağlamak için başvurulan tıbbi tekstil ürünlerinin en önemli özelliğidir.

Antibakteriyel aktivite, bakterilerin büyümesini engelleyen, mikrobiyal kolonilerin oluşumunu önleyen ve mikroorganizmaları yok eden tüm ajanlar için kolektif bir tanımlamadır.

Bir ürünün raf ömrü, yapay koruyucular kullanarak ya da üretim aşamalarında hijyenik önlemler alınarak uzatılabilir. Bugün tüketiciler, uzun raf ömrüne sahip koruyucu barındırmayan ürünlere yönelmektedir. Bu nedenle sanayi, üretim yöntemlerini yeniden tasarlamak zorunda kalmaktadır.

Koruyucu maddeler eklemek yerine, üretim sürecinde hijyen koşullarına daha fazla ağırlık verilmektedir. Birçok sektörde temiz ve hijyenik bir üretim ortamı temel ön koşuldur. Üretim ortamında antibakteriyel özelliklere sahip yüzeylerin kullanılması kontaminasyon risklerini büyük ölçüde azaltmaktadır.

Yüzeylerin antibakteriyel aktivitesinin belirlenmesi konusunda öncelikle esas alınan standart, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 22196 standardıdır. Bu standart ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS ISO 22196 Plastikler ve diğer gözeneksiz yüzeylerdeki antibakteriyel aktivitenin ölçümü.

Antibakteriyel aktiviteyi değerlendirmede Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu (ASTM) tarafından geliştirilen ASTM E2922-15 standardı da dikkate alınmaktadır. Bu standardın tam adı şu şekildedir: Antibakteriyel aktiviteyi değerlendirmede standart test yöntemleri ve uygulamalarının kullanımı için standart kılavuz.

Bu standarda göre antimikrobiyal ajanlar rutin olarak biyolojik materyallerin ve bakteriyel koku oluşumunun azaltılması için tekstil malzemelerinin işlenmesinde kullanılmaktadır. Ayrıca, tekstiller sağlık ortamlarında mikrobiyal çapraz kontaminasyonu önlemek veya sınırlandırmak için belli süreçlerden geçirilmelidir.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, çeşitli laboratuvar hizmetleri çerçevesinde, antibakteriyel etkinlik test hizmetleri de verilmektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp