Biyolojik Yük Testleri
Medikal Test Laboratuvarı Hizmetleri

Biyolojik Yük Testleri

Biyouyumluluk, bir biyo malzemenin fizyolojik bir ortamda var olduğu durumlarda, diğer malzemeleri ve çevreyi olumsuz ve önemli bir şekilde etkilememesi durumunu tanımlamak için kullanılan terimdir. Bir tıbbi cihazda kullanılan tüm malzemeler biyolojik olarak uyumlu olmak zorundadır. Genel olarak biyouyumluluk, yüzey ve yapısal biyouyumluluklar olmak üzere iki çeşittir. Yüzey biyouyumluluğu ile ilgili malzeme özellikleri arasında, toksisite, kimyasal atalet ve yapışmalara karşı direnç bulunmaktadır. Biyouyumluluk herşeyden önce yabancı maddeler ve konak dokular arasındaki etkileşimlerle ilişkilidir. Biyo malzemelerin etkileşim sistemleri araştırılırken, incelenen dokularla doğrudan temas halinde olduğu durumlar esas alınmaktadır.

Biyolojik Yük Testleri

Implant edilen bir malzeme ile vücut dokuları arasındaki etkileşimin derecesinin en belirgin göstergesi, yakın çevredeki hücresel tepkilerdir. Bir biyo malzemenin yüzey kimyası, biyouyumluluk belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Biyo malzemelerin biyouyumluluğu, fiziksel, kimyasal, biyolojik, tıbbi ve tasarım bileşenlerinden kaynaklanan temel bir sistem özelliğidir. Biyouyumluluk, biyo malzeme ve canlı doku arasında, farklı fakat birbirine bağımlı etkileşim sistemlerini içeren bir süreçler topluluğudur. Bu nedenle, biyouyumlu malzemelerin mukavemet, sağlamlık, yüzey sertliği ve aşınma direnci gibi uygun mekanik yükleme gerekliliklerine sahip olması gerekmektedir. Keza uzun süreli depolama yeteneği ve korozyon direnci olmalı ve fizyolojik sıvıların kimyasal saldırılarına karşı direnç göstermelidir. Ayrıca toksik olmaması, kanserojen olmaması ve alerjik veya immünolojik tepkimelere neden olmaması gerekmektedir. Bu bakımdan gelişmiş laboratuvarlar tarafından yapılan biyolojik yük testleri önemli olmaktadır.

EUROLAB, medikal test laboratuvarı hizmetleri kapsamında biyolojik yük test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Medikal test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen biyolojik yük test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka medikal test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp