Poliklorofenol İçeriğinin Belirlenmesi
Kimyasal ve Ekolojik Testler

Poliklorofenol İçeriğinin Belirlenmesi

Poliklorofenoller, yaygın oluşumları ve kullanımları nedeniyle çevresel bakımdan çok önemlidir. Bu bileşenler, örneğin, polimerlerin, tekstillerin, ilaçların ve boyaların üretiminde ve böcek ilacı ve koruyucu madde olarak uygulamalarda kullanılmaktadır. Zehirli olmaları yüzünden bazılarının insan sağlığı üzerindeki etkileri hala tartışılmaktadır. Bu nedenle hem ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) hem de Avrupa Birliği (EC), bu bileşiği öncelikli kirletici listelerine dahil etmiştir.

Poliklorofenol İçeriğinin Belirlenmesi

Klorofenollerin göreceli olarak yüksek konsantrasyonlarda birikmesi, yüzey suları ve yeraltı sularını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle poliklorofenolün takip edilmesi ve test edilmesi gerekmektedir.

Gelişmiş laboratuvarlarda fenolik bileşiklerin test ve analizlerinde çok çeşitli ekstraksiyon yöntemleri uygulanmaktadır. Örneğin, organik çözücülere sıvı-sıvı ekstraksiyonu, Soxhlet ekstraksiyonu, süperkritik sıvı ekstraksiyonu, hızlandırılmış solvent ekstraksiyonu, mikrodalga destekli ekstraksiyon ve ultrasonik solvent ekstraksiyon yöntemleri bunlar arasındadır.

Gelişmiş laboratuvarlarda yapılan testlerde, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayınlanan başlıca şu standartlar dikkate alınmaktadır:

  • TS EN ISO 17070 Deri - Kimyasal deneyler - Tetraklorofenol-, triklorofenol-, diklorofenol-, monoklorofenol-isomerlerinin ve pentaklorofenol içeriğinin tayini
  • TS EN ISO 15320 Kağıt hamuru, kağıt ve karton - Sulu özütte pentaklorofenolün tayini
  • TS EN 12673 Su kalitesi - Suda bulunan bazı klorofenollerin gaz kromatografik tayini
  • 64 LFGB B 82.02.8 Tüketim mallarında, özellikle deri ve tekstil ürünlerinde pentaklorofenolün tespiti ve belirlenmesi (referans yöntem)

EUROLAB, kimyasal ve ekolojik test hizmetleri kapsamında poliklorofenol içeriğinin belirlenmesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Kimyasal ve ekolojik test hizmetleri kapsamında verilen poliklorofenol içeriğinin belirlenmesi hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka tekstil test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp