CE Ürün Testleri
Elektriksel Test Laboratuvarı Hizmetleri

CE Ürün Testleri

CE işareti, Avrupa Birliği ülkelerinde tüketicilere sunulan çok sayıda ürün için zorunlu bir uygunluk işaretidir. CE işareti, temel olarak üretici firmaların, ürünün güvenlik, sağlık ve çevresel gereklilikleri karşıladığının ve bu yüzden Avrupa Birliği pazarında serbest dolaşıma izin verdiğinin beyanıdır. Bu beyanı üretici firmanın kendisi yapmaktadır. Ancak bazı ürünler için üretici firma beyanı yeterli olmamakta, onaylanmış kuruluş tarafından bir takım testlerin yapılması ve uygunluk verilmesi gerekmektedir. Bu açıdan risk ve riskin güvenlik ile ilgili etkileri, CE işaretleme sürecinin çok önemli bir parçası haline gelmiştir.

CE Ürün Testleri

CE işaretleme sisteminde iki temel risk bulunmaktadır. Bir ürünün alçak gerilim veya makina güvenliği direktiflerinin tüm temel gereksinimlerini karşıladığına dair yeterli kanıt olmadan ürün üzerine CE işareti koymak bir risktir. Ayrıca ürünün sadece işlevsel olarak kabul edilebilir değil, aynı zamanda bu ürünlerin tüketicilere, evcil hayvanlara ve mülklere kurulum, kullanım ve bakım işlemleri sırasında zarar vermeyeceğinden emin olmak gerekir. Bu riskler fonksiyonel risklerdir.

Bu risklere uygun hareket etmemek, işletmenin piyasada hem finansal hem de potansiyel itibar ve güvenilirlik kaybına neden olabilir. CE işareti kapsamına giren ürünlerin CE işaretleme direktiflerinin temel sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşılaması ve bu nedenle kullanım için potansiyel olarak güvenli olması gerekmektedir. En yaygın karşılaşılan riskler, elektrik çarpması veya yangına neden olabilecek kusurlardır.

EUROLAB, elektriksel test laboratuvarı hizmetleri kapsamında CE ürün test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Elektriksel test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen CE ürün test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka elektriksel test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp