TS EN 13501-1 Yanmazlık Testleri
Yanmazlık Testleri

TS EN 13501-1 Yanmazlık Testleri

Bir Avrupa Birliği standardı olan EN 13501-1 standardı ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 13501-1+A1 Yapı mamulleri ve yapı elemanları, yangın sınıflandırması - Bölüm 1: Yangın karşısındaki davranış deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma.

TS EN 13501-1 Yanmazlık Testleri

Bu standart, aynı standardın altıncı bölümü tarafından kapsanan güç, kontrol ve iletişim kabloları dışında, yapı elemanlarına dahil edilen ürünler dahil olmak üzere, tüm inşaat ürünleri için yangın sınıflandırma prosedürünü açıklamaktadır. Bu ürünler son kullanım şekillerine göre değerlendirilmektedir. Söz konusu standart şu üç kategori için geçerlidir: döşeme ve doğrusal boru ısı yalıtım ürünleri hariç inşaat ürünleri, döşemeler ve doğrusal boru ısı yalıtım ürünleri.

Bu Avrupa standardının temel amacı, inşaat malzemelerinin yangına karşı tepkisinin sınıflandırılması için uyumlaştırılmış bir süreç tanımlamaktır. Bu standardı, Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan yapı ürünleri direktifindeki ikinci temel gereksinimi, yangın durumunda güvenlik gereksinimini desteklemektedir.

Bu arada bu standardın uygulamasında dikkate alınacak diğer birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 13823 Yapı ürünleri için yangına tepki deneyleri - Tek bir yakma unsuru ile ısıl etkiye maruz kalan döşemeler haricindeki yapı ürünleri
  • TS EN 15725 Yapı ürünleri ve bina elemanlarının alev performansına dair genişletilmiş uygulama raporları
  • TS EN ISO 1182 Yapı mamullerinin yangın deneylerine tepkisi - Tutuşmazlık deneyi
  • TS EN ISO 1716 Yapı ürünlerinin yangına tepki deneyleri - Brüt yanma ısısının tayini (kalorifik değer)

EUROLAB, yanmazlık testleri kapsamında TS EN 13501-1 Yanmazlık test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Yanmazlık testleri kapsamında verilen TS EN 13501-1 Yanmazlık test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka endüstriyel test hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp