IEC/EN 60598-1 Aydınlatma Armatürleri - Bölüm 1: Genel Kurallar ve Deneyler
Standardizasyon Testleri

IEC/EN 60598-1 Aydınlatma Armatürleri - Bölüm 1: Genel Kurallar ve Deneyler

IEC/EN 60598-1 standardı, 1000 volta kadar olan besleme gerilimi ile çalıştırılan elektrik ışık kaynaklarını içeren armatürler için genel gereksinimleri belirtmektedir. Bu gereksinimler ve ilgili testler, aydınlatma armatürlerinin sınıflandırma, işaretleme, mekanik yapı ve elektriksel yapısını kapsamaktadır.

IEC/EN 60598-1 Aydınlatma Armatürleri - Bölüm 1: Genel Kurallar ve Deneyler

Elektriksel güvenliğin sağlanması bakımından LED aydınlatma armatürlerinin bu standart esasları doğrultusunda testlerinin yapılması ve raporlanması gerekmektedir.

İleri teknolojik gelişmelere uyum sağlamak için güvenlik konusundaki iyileştirmeler, sürekli olarak yapılan revizyon ve değişiklikler ile standartlara dahil edilmektedir. IEC/EN 60598-1 standardı da bu amaçla en son 2015 yılında revize edilmiştir.

Aydınlatma armatürleri için fotometrik veriler, Uluslararası Aydınlatma Komisyonu tarafından değerlendirilmektedir. Bu yüzden IEC/EN 60598-1 standardında bu veriler yer almamaktadır. Standardın bu bölümü, IEC/EN 60598-2 standardının her bir parçası ile birlikte ele alınmalıdır. IEC/EN 60598-2 standardı, 1000 voltu geçmeyen besleme gerilimlerindeki belli bir armatür tipine veya armatür grubuna yönelik gereklilikleri ayrıntılı olarak tanımlamaktadır. IEC/EN 60598-2 standardının alt bölümleri, IEC/EN 60598-1 standardına atıfta bulunarak, ne ölçüde uygulanabileceğini ve testlerin hangi sıra ile gerçekleştirileceğini açıklamaktadır. Ayrıca gerekli durumlarda uyulması gereken ilave gereksinimler de bu standart içinde yer almaktadır.

Söz konusu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 60598-1: 2015 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler.

EUROLAB, standardizasyon testleri kapsamında IEC/EN 60598-1 standardı test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

IEC/EN 60598-1 standardı test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka standardizasyon test hizmetleri de vermektedir.

Başvuru Yap
Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp