ECE R-53 Motosikletlerin Sinyal Düzenleri Onayı
Otomotiv Testleri

ECE R-53 Motosikletlerin Sinyal Düzenleri Onayı

Avrupa Ekonomik Komisyonu (ECE) tarafından yayınlanan ECE R-53 regülasyonu, motosikletlerin sinyal düzenleri onayına yönelik esasları düzenlemektedir. Bu teknik düzenleme, aydınlatma ve aydınlatma ekipmanının montajı ile ilgili L3 kategorisindeki araçların (silindir hacmi 50 cm3’den büyük olan ve yapısı bakımından azami hızı saatte 45 km’yi geçen iki tekerlekli, sepetsiz motorlu araçlar) onaylanmasına yönelik tek tip hükümler içermektedir. Bu regülasyon, söz konusu taşıtların aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının montajı için geçerlidir.

ECE R-53 Motosikletlerin Sinyal Düzenleri Onayı

Bu düzenleme çerçevesinde motosikletlerin aydınlatma ve ışıklı sinyal ekipmanının geometrik görünürlük açıları önemlidir. Bu, lambanın görünen yüzeyinin görünür olması gereken minimum alanını belirleyen açılar anlamına gelmektedir.

Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının montajı ile ilgili olarak bir araç tipinin onaylanması için başvuru, bu araçları üreten firma veya onun usulüne uygun olarak onaylanmış temsilcisi tarafından yapılır. Başvuru sırasında, araç tipinin açıklaması, üretici firmanın aydınlatma ve ışıklı sinyal ekipmanlarını oluşturması amaçlanan cihazların listesi (her tür usulüne uygun olarak tanımlanmalıdır) ilave olarak her fonksiyon için eşdeğer cihaz açıklamaları, bir bütün olarak aydınlatma ve ışık sinyalizasyon tesisatının bir taslak çizimi ve araçtaki çeşitli cihazların konumunu gösteren şemalar, onay işlemlerini yapacak teknik servise sunulmalıdır. Gerekirse, mevcut düzenleme esaslarına uygunluğunu doğrulamak amacı ile aydınlatıcı yüzeyi gösteren her lambanın taslak çizimleri ve konumları verilmelidir.

EUROLAB, otomotiv testleri kapsamında ECE R-53 Motosikletlerin sinyal düzenleri onayı hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Otomotiv testleri kapsamında verilen ECE R-53 Motosikletlerin sinyal düzenleri onayı hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka endüstriyel test hizmetleri de vermektedir.

Başvuru Yap
Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp