Paratoner Testleri
Elektriksel Test Laboratuvarı Hizmetleri

Paratoner Testleri

Yıldırımdan korunma sistemlerinin temel işlevi, binaları yangından veya mekanik tahribattan korumak ve binalardaki insanların yaralanmalarını ve yaşamlarını kaybetmelerini önlemektir. Genel olarak yıldırımdan korunma sistemleri, harici yıldırımdan korunma (yıldırım topraklama) ve iç yıldırımdan korunma (dalgalanma koruması) içermektedir.

Paratoner Testleri

Dış yıldırım koruma sisteminin ana fonksiyonları, hava sonlandırma sistemi ile doğrudan yıldırım çarpmalarının önlenmesi, iletken bir sistem aracılığı ile yıldırım akımının toprağa güvenli olarak boşaltılması ve yıldırım akımının toprağa sonlandırma sistemi ile dağıtılmasıdır. İç yıldırım koruma sisteminin ana fonksiyonu ise eş potansiyel bir bağ kurarak, yani yıldırımdan korunma bileşenleri ile diğer elektrik ileten elemanlar arasında bir mesafe bırakarak, binada ortaya çıkması muhtemel tehlikeli kıvılcımların önlenmesidir. Eş potansiyel bağlanma, yıldırım akımlarının neden olduğu potansiyel farklarını azaltmaktadır. Bunu sağlamak için, tesisatın tüm yalıtılmış iletken kısımları, iletkenler veya aşırı gerilim koruyucu cihazlar ile birbirine bağlanmaktadır.

Bina yapısını ve içindeki insanları yıldırım düşmesi riskinden korumak için BS 6651 ve IEC 61024 standartlarına uygun bir yıldırım koruma sistemi kurulmalıdır. Tüm elektrik tesisatları, en iyi uluslararası standartlar ve uygulama kurallarına ve yürürlükteki yasal düzenleme esaslarına uygun şekilde kurulmalıdır.

Daha sonra Uluslararası Örgütü (ISO) tarafından ISO 62305 standardı yayınlanmıştır. Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından TS EN 62305 Yıldırımdan korunma standardı başlığı ile yayınlanmıştır. Bu standart birçok alt bölümden oluşmaktadır.

EUROLAB, elektriksel test laboratuvarı hizmetleri kapsamında paratoner test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Elektriksel test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen paratoner test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka elektriksel test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp