Organik Solvente Karşı Renk Haslığı
Haslık Testleri

Organik Solvente Karşı Renk Haslığı

Organik solvent, bir tür uçucu organik bileşiktir. Bu bileşikler oda sıcaklığında buharlaşan organik kimyasal maddelerdir. Kimya sektöründe, çok hızlı reaksiyona girdikleri için, belli maddelerin çözülmesinde solvent kullanılmaktadır. Genel olarak farmasötik ürünlerin, ayakkabıların, boyaların, verniklerin ve yapıştırıcıların üretiminde solvent kullanılmaktadır. Aynı zamanda temizlik maddesi olarak da kullanılmaktadır. Asıl önemlisi tekstil sektöründe kullanılan boyar maddelerin bir çoğunun üretiminde de çözücü olarak organik solvent kullanılmaktadır. Boyar maddeler her çeşit organik çözücüde çözünürler. Solvent boyar maddeleri de denilen bu boyar maddeler tekstil ürünlerinin renklendirilmesinde kullanılmaktadır. Bu bakımdan belli tekstil ürünlerinin organik solvente karşı renk haslığı önemli olmaktadır.

Organik Solvente Karşı Renk Haslığı

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO), organik solvente karşı renk haslığı testleri yapılırken dikkate alınması amacı ile ISO 105-X05 standardında bir yöntem belirlemiştir. Bu standart ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS 7579 EN ISO 105-X05 Tekstil - Renk haslığı deneyler - Bölüm X05: Organik çözücülere karşı renk haslığı tayini.

Bu standart, her tür ve yapıdaki tekstil ürünlerinin renklerinin, organik çözücülere karşı dayanımını belirlemek için uygulanacak bir yöntemi açıklamaktadır. Bu yöntemde bitişik kumaşlarla temas halindeki bir tekstil ürününün bir örneği, çözücü içinde çalkalanır ve kurutulur. Numunenin rengindeki değişim ve bitişik kumaşların boyanması gri skala kullanılarak değerlendirilir.

EUROLAB, haslık test hizmetleri kapsamında organik solvente karşı renk haslığı test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Haslık test hizmetleri kapsamında verilen organik solvente karşı renk haslığı test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka tekstil test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp