Root Resistance (Kök Direnci) Testleri
Özel Test Laboratuvarı Hizmetleri

Root Resistance (Kök Direnci) Testleri

Ağaçlar genel olarak binaların dışına, bina çatılarına veya binaların duvar diplerine ekilir. Normalde, bu ağaçlar asfaltlı kaldırımlar, bordür taşları, istinat duvarları veya inşaat malzemeleri gibi bileşenlere yakın ekilmektedir. Ancak bu ağaçların kökleri bitişik malzemelere zarar verebilir. Hasarlar, iki şekilde olmaktadır: köklerin uzaması veya genişlemesi yüzünden. Her iki durumda da kaldırım yüzeyi bozulabilir, kökler boyunca çatlayabilir veya tuğla kaldırımlar kalkabilir.

Root Resistance (Kök Direnci) Testleri

Genel olarak yeşil çatılarda toprak kalınlığı, bitki büyümesi için gereken minimmum seviyede olmalı ve bitkinin ağırlığını en aza indirecek şekilde ince olmalıdır. Bitki köklerinin genişlemesi, burada da köklere bitişik olan malzemeleri doğrudan etkiler. Bitkilerin kök sistemi hızlı bir şekilde bir çatı kaplamasını ve altındaki yalıtımı tahrip edebilir.

Ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, kök direnci testlerinde dikkate alınan şu standartlar yayınlanmıştır:

  • TS EN 13948 Su yalıtımı - Esnek levhalar - Çatılarda su yalıtımında kullanılan bitüm, plastik ve lastik levhalar - Bitki köklerinin nüfuz etmesine direncin tayini
  • TSE CEN/TS 14416 Jeosentetik bariyerler - Kök nüfuziyetine direncin tayini için deney yöntemi

Kök direnci testleri yapılırken, bitkilerin kök ve rizomlarının yayılmaya, istila etmeye ve delmeye karşı direnci belirlenmektedir. Bu testlerde kök dayanıklı levhalar, çatı yalıtım malzemeleri, sıvı uygulama kaplamaları ve her türlü çatı dikim yöntemi dikkate alınmaktadır.

EUROLAB, özel test laboratuvarı hizmetleri kapsamında root resistance (kök direnci) test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Özel test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen root resistance (kök direnci) test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka özel test hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp