IEC/EN 62368-1 Audio/Video, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Donanımı - Bölüm 1: Güvenlik Kuralları (Eski IEC/EN 60950-1)
Standardizasyon Testleri

IEC/EN 62368-1 Audio/Video, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Donanımı - Bölüm 1: Güvenlik Kuralları (Eski IEC/EN 60950-1)

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından hazırlanan IEC/EN 62368-1 standardı, beyan gerilimi 600 voltu geçmeyen elektrikli ticari cihazlar ve bunlara bağlı ekipmanı kapsayan ve batarya veya şebeke ile beslenen bilgi teknolojisi cihazlarını kapsamaktadır. Aynı zamanda güç kaynağına bakılmaksızın, telekomünikasyon altyapı cihazı ve terminal cihazı olarak kullanılmak üzere tasarlanmış bilgi teknolojisi cihazlarını da kapsamaktadır. Keza bu standart, bilgi teknolojisi cihazları ile bir arada kullanımı amaçlanan bileşen ve alt sistemlere de uygulanmaktadır.

IEC/EN 62368-1 Audio/Video, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Donanımı - Bölüm 1: Güvenlik Kuralları (Eski IEC/EN 60950-1)

IEC/EN 62368-1 standardı, enerji kaynaklarını sınıflandıran, bu kaynaklara karşı önlemler öngören ve bu önlemlerin uygulanması ve gereksinimleri konusunda rehberlik sağlayan bir ürün güvenliği standardıdır. Öngörülen güvenlik önlemleri, insanların sağlığını korumayı ve yangın durumunda maddi hasar olasılığını azaltmayı amaçlamaktadır. Standart, üç tür insanın korunmasına yönelik esaslar içermektedir: sıradan kişiler, eğitimli kişiler ve uzman kişiler. Aksi belirtilmemişse bu esaslar öncelikle sıradan bir kişinin gereksinimleri için uygulanır. Sıradan kişiler sadece cihaz kullanıcılarını değil aynı zamanda bu cihazlara erişimi olan veya cihazların yakınında olabilecek tüm kişileri kapsar. Hangi gruba girerse girsin, normal veya anormal çalışma koşulları altında kişilerin, güvenliklerini tehdit edecek enerji kaynaklarını içeren parçalara maruz bırakılmaması gerekir.

Söz konusu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 62368-1 Audio/video, bilgi ve iletişim teknolojileri donanımı - Bölüm 1: Güvenlik kuralları. Bu standart daha önce uygulanan TS EN 60950-1 standardının yerini almıştır.

EUROLAB, standardizasyon testleri kapsamında IEC/EN 62368-1 (eski IEC/EN 60950-1) standardı test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

IEC/EN 62368-1 (eski IEC/EN 60950-1) standardı test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka standardizasyon test hizmetleri de vermektedir.

Başvuru Yap
Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp