Akredite Laboratuvar
Akreditasyonlarımız

United Accreditation Foundation (UAF, Birleşik Akreditasyon Vakfı), uluslararası standartlara ve gerekliliklere uygun olarak faaliyet gösteren, ulusal ve kamusal çıkarlarını göz önünde bulunduran ve bütünlük ve tarafsızlığını her zaman ön planda tutan bir akreditasyon kuruluşudur. Kar amacı gütmeyen bu organizasyon, tarafsız ve şeffaf bir akreditasyon sistemi olarak kurulmuştur.

IAF ve UAF Akreditasyonu

Alınan kararlar herhangi bir ticari veya finansal zorunluluğa tabi değildir. UAF, insan sağlığı ve güvenliğini ve çevrenin korunmasını ön planda tutarak, çeşitli yönetim sistemi programları için belgelendirme kuruluşlarına akreditasyon sağlamaktadır. Merkezi ABD’de bulunan UAF organizasyonu, işletmelere ürünlerinin kabulünü kolaylaştırırken, tüketicilere de bu ürünlerin geçerli spesifikasyonları sağladığına dair güvenceyi artırmaktadır. Bu kuruluşun öncelikli işlevi, belgelerin güvenilirliğini güvence altına alarak, işletmeler ve tüketiciler için riski azaltan dünya çapında bir uygunluk değerlendirme programı geliştirmektir.

Bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. iştiraki olan EUROLAB, raporlama ve belgelendirme faaliyetlerini, United Accreditation Foundation (UAF) kuruluşundan sağladığı akreditasyona dayanarak sürdürmektedir. United Accreditation Foundation (UAF), aynı zamanda Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ve Pasifik Akreditasyon İşbirliği (PAC) üyesidir. Bu bakımdan EUROLAB tarafından gerçekleştirilen bütün ölçüm, test, analiz, muayene, kontrol ve belgelendirme çalışmalarında düzenlenen rapor ve belgeler, dünyanın her yerinde geçerli olmaktadır.

Akreditasyon, bir kuruluşun asgari kalite standartlarına uyup uymadığını tespit etmeye yardımcı olmaktadır. İnsan sağlığını, refahını, güvenliğini ve çevreyi etkileyen faaliyetlerin güvenilirliğine toplumun güvenini sağlamak bakımından akreditasyon sistemi önemlidir ve EUROLAB buna önem vermektedir. Akreditasyon, aynı zamanda resmi politikaların ve yasal düzenlemelerin uygulanmasında da yetkin kuruluşları belirlemek için kullanılmaktadır.

EUROLAB'ın sahip olduğu akreditasyonlar aşağıdaki gibidir;

Akreditasyon, satın alınan ürünlerin kalitesi ve güvenliğinde sürekli olarak yüksek standartlar sağlayarak tüketicilere güven vermektedir. Ama asıl önemlisi, karar alma ve risk yönetimi bakımında işletmeler için önemli bir araçtır. Akreditasyon sayesinde işletmeler, dünyanın her yerindeki pazarlara erişim imkanı bulmaktadır.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp