IEC/EN 60335-2-39 Ticari Tip Pişirme Tavaları
Standardizasyon Testleri

IEC/EN 60335-2-39 Ticari Tip Pişirme Tavaları

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından hazırlanan ve yayınlanan IEC/EN 60335-2-39 standardı, ev ve benzeri kullanım amaçlı olmayan, elektrik ile çalışan ve ticari çok amaçlı tencerelerin güvenliğini ele almaktadır. Bu cihazların anma gerilimi, bir faz ile nötr arasında bağlanan tek fazlı cihazlar için en fazla 250 volt ve diğer cihazlar için en fazla 480 volttur. Bu standart aynı zamanda basınçlı cihaz ve basınçlı parçaları olan ekipman ile de ilgilidir.

IEC/EN 60335-2-39 Ticari Tip Pişirme Tavaları

Bu tür cihazlar örneğin restoranlar, kantinler ve hastanelerin mutfaklarında ve pastane ve kasap gibi ticari işletmelerde kullanılır. Farklı enerji kaynaklarını kullanan cihazların elektrikli kısımları da bu standardın kapsamına girmektedir.

IEC/EN 60335-2-39 standardı, ticari işletmelerde kullanılan elektrikli cihazlarda karşılaşılan genel riskler ile ilgilidir ve bu nedenle söz konusu standardın birincil hedefi güvenliği sağlamaktır.

Şu sayılan cihazlar, söz konusu standardın kapsamına girmemektedir: sadece endüstriyel amaçlar için tasarlanmış cihazlar, toz, buhar veya gaz gibi aşındırıcı veya patlayıcı atmosfer koşullarında kullanılması amaçlanan cihazlar, yiyeceklerin seri üretimi için kullanılan sürekli işlem cihazları ve derin yağ fritözleri.

Söz konusu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 60335-2-39 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-39: Ticari, elektrikli çok amaçlı pişirme tavaları için özel kurallar.

EUROLAB, standardizasyon testleri kapsamında IEC/EN 60335-2-39 Ticari tip pişirme tavaları test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

IEC/EN 60335-2-39 Ticari tip pişirme tavaları test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka standardizasyon test hizmetleri de vermektedir.

Başvuru Yap
Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp