Pano Testleri
Elektriksel Test Laboratuvarı Hizmetleri

Pano Testleri

Elektrik panoları, her türlü trafo merkezinde ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu panolar, ölçüm elemanları, kontrol anahtarları, sinyalizasyon elemanları ve aşırı akım, mesafe ve gerilim röleleri gibi ikincil korumaları birleştirmektedir.

Pano Testleri

Pano testleri, herhangi bir güç sisteminde panel konstrüksiyonunun, bağlantıların ve performansın, operasyonel ve güvenilirlik açısından doğru olmasını sağlamak için yapılmaktadır. Bu nedenle elektrik kullanımının sürekliliğini sağlamak için, gerek bu sistemlerin alım aşamasında, gerek kurulum aşamasında ve gerekse bakım programları sırasında, birçok farklı denetim, kalite ve panel test prosedürü uygulanmaktadır.

Gelişmiş laboratuvarlarda, uygun bir panel testi sırasında farklı durumlara uyum sağlamak için, belli bir esnekliğe sahip olması gereken daha iyi, daha hızlı ve daha doğru sonuçlar veren test cihazları bulunmaktadır.

Herhangi bir panel testinde ana hedef, tüm koruma sisteminde ilgili tüm kablolama ve sinyallerin kontrol edilmesidir. Paneldeki farklı elemanların etkinliğini ve bunların ortak çalışmasını sağlamak için birçok elektrik paneli test prosedürleri uygulanmaktadır. Bunların arasında başlıca testler şunlardır: röle testleri, birincil enjeksiyon testleri, ikincil enjeksiyon testleri, şema testleri, iletişim direnci testleri ve polarite testleri.

Ana koruma elemanı olarak, röle ayarlarının ve performansının testi herhangi bir panel testinde mutlaka yapılmaktadır. Bu testler farklı röle tipleri, röle üretimi ve özel koruma fonksiyonlarına uygun şekilde yapılmaktadır. Ayrıca daha yüksek direnç yollarını ve tehlikeli sıcak noktaları önlemek için tüm bağlantı noktalarında ve kritik bağlantılarda temas direnci testleri önemli olmaktadır.

EUROLAB, elektriksel test laboratuvarı hizmetleri kapsamında pano test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Elektriksel test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen pano test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka elektriksel test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp