Su Hijyen Testleri
Çevre Test Laboratuvarı Hizmetleri

Su Hijyen Testleri

Su hijyeni derken, içme suyu kaynakları, yüzme havuzları, spa havuzları ve evsel duş sistemleri dahil su sistemlerinin sağlığını koruyan uygulamalar ifade edilmektedir. Temizlik, su kalitesi ve mikrobiyolojik kontrol, su sistemlerinin güvenli çalışmasında temel faktörlerdir.

Su Hijyen Testleri

Su hijyeni testleri, uygun kontrol önlemlerinin mevcut olup olmadığını değerlendirmek için risk değerlendirmeleri yapmak, zararlı organizmaların mevcut olup olmadığını izlemek için suyu test etmek ve arıtma programları ve gerektiğinde kimyasal dezenfeksiyonlar gibi iyileştirici faaliyetler önermek amacı ile yapılmaktadır.

Gelişmiş laboratuvarlar tarafından yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı standartlara uyulması konusunda işletmelere çeşitli hizmetler sunulmaktadır. Verilen başlıca hizmetler şunlardır:

  • Su hijyeni ve lejyonel risk değerlendirmeleri
  • Biyosit seviyelerinin ve mikrobiyolojik parametrelerin izlenmesi
  • Su arıtma programlarının uygulanması
  • Örnekleme ve analitik hizmetler
  • Sıvı ve katı halde oksitleyici ve oksitleyici olmayan biyositleri içeren kimyasal ürünlerin sunulması
  • Yüksek dönüşüm verimine sahip katalitik teknolojisi de dahil olmak üzere klor dioksit jeneratörlerinin sağlanması
  • Dezenfeksiyon, klorlama ve manuel sistem temizliği konusunda kimyasal temizlik uzmanları desteği

Hijyenik bakım programları, kanıtlanmış su kalite güvencesi sunmakta ve mevcut yasal düzenleme gerekliliklerine uyum sağlamaktadır. Su hijyen testleri başlıca şu sektörler için verilmektedir: otomotiv ve havacılık, binalar ve kurumlar, tesis yönetimi, yiyecek ve içecek, ağırlama ve eğlence, hastaneler ve sağlık kuruluşları, üretim ve ilaç ve kozmetik sektörleri.

EUROLAB, çevre test laboratuvarı hizmetleri kapsamında su hijyen test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Çevre test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen su hijyen test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka çevre test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp