Gıda Moleküler Biyoloji Analizleri
Gıda Test Laboratuvarı Hizmetleri

Gıda Moleküler Biyoloji Analizleri

Moleküler biyoloji, canlıları, onları oluşturan moleküller seviyesinde inceleyen bilim dalıdır. Geleneksel biyoloji, tüm canlı organizmaları ve popülasyonlar içinde nasıl etkileşime girdiklerini incelerken, moleküler biyoloji canlıları ve onları oluşturan bileşenleri inceleyerek anlamaya çalışmaktadır. Her iki biyoloji yaklaşımı da aynı derecede geçerlidir, ancak teknolojideki gelişmeler sayesinde bilim insanları, yaşam moleküllerine daha fazla konsantre olmaktadır.

Gıda Moleküler Biyoloji Analizleri

Moleküler biyoloji, yaşam süreçleri ile bağlantılı olan moleküllerin kimyasına odaklanan özel bir biyokimya dalıdır. Burada özellikle önemli olan, nükleik asitler (DNA ve RNA) ve bu moleküllerde kodlanan genetik talimatlar doğrultusunda oluşturulan proteinlerdir. Nükleik asitler ve proteinler ile olan etkileşimleri için karbonhidratlar ve lipitler gibi diğer biyomoleküller de incelenmektedir.

Moleküler biyoloji, genellikle hücresel yapılar, hücrelerin içindeki moleküler yollar ve hücre yaşam döngüleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu kapsamda olmak üzere gelişmiş laboratuvarlarda, gıda araştırmalarında Ar-Ge çalışmaları için çoğunlukla PCR teknolojisi (polimeraz zincir reaksiyonu) başta olmak üzere birçok moleküler biyolojik yöntem uygulanmaktadır. Örneğin, GDO’lar ve gıda maddeleri moleküler yöntemlerle tanımlanmakta, DNA sıralama yöntemleri ile genetik tanımlama yapılmakta, gıdalardaki katkı ve kirleticiler tespit edilmekte, potansiyel alerjenlerin belirlenmesi için PCR bazlı yöntem geliştirilmekte, doğrudan tüketicilerin kullanımına yönelik hızlı testler yapılmakta, helal gıda analizlerinde gıda katkı maddelerinin köken tespitine yönelik genomik temelli yöntemler geliştirilmekte, küflerin genetik tanımlanması yapılmakta ve gıda patojenleri tanımlanmaktadır.

EUROLAB, gıda test laboratuvarı hizmetleri kapsamında gıda moleküler biyoloji analiz hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Gıda test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen gıda moleküler biyoloji analiz hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka gıda test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp