IEC/EN 60335-2-31 Elektrikli Davlumbazlar
Standardizasyon Testleri

IEC/EN 60335-2-31 Elektrikli Davlumbazlar

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından hazırlanan ve yayınlanan IEC/EN 60335-2-31 standardı, elektrikli ev davlumbazlarının ve ev tipi fırınların, ocakların ve benzeri pişirme cihazlarının üzerine, arkasına, altına veya arkasına monte edilmesi amaçlanan diğer fırın buharı çıkaran cihazların güvenliği ile ilgilidir. Davlumbazların çalışma nominal voltajları, 250 voltun üzerinde değildir. Pişirme cihazında, elektrik veya gaz gibi diğer yakıtların kullanılması önemli değildir.

IEC/EN 60335-2-31 Elektrikli Davlumbazlar

Normal ev kullanımı için tasarlanan ancak yine de dükkanlarda, hafif sanayide ve çiftliklerde, meslekten olmayan kişiler tarafından kullanılması amaçlanan davlumbazlar da insan sağlığı bakımından riskli bulundukları için, bu standardın kapsamına girmektedir.

IEC/EN 60335-2-31 standardı, evde ve çevresinde, insanların kullandığı elektrikli cihazlarının ortak tehlikeleri ile ilgilidir. Bu nedenle bu standardın temel amacı, çocuklar dahil tecrübe ve bilgi eksikliği olan, fiziksel, duyusal veya zihinsel yeteneklere sahip kişilerin ya da bu cihazlar ile oynayan çocukların güvenliğini sağlamaktır.

Sadece endüstriyel amaçlar için tasarlanan elektrikli davlumbazlar ile toz, buhar veya gaz gibi aşındırıcı veya patlayıcı atmosfer koşullarında kullanılması amaçlanan davlumbazlar bu standardın kapsamı dışındadır. Ayrıca araçlarda, gemilerde veya hava taşıtlarında kullanılması amaçlanan cihazlarda ilave koşullar gerekli görülmektedir.

Söz konusu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 60335-2-31 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kulanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-31: Ocak üstü davlumbazlar için özel kurallar.

EUROLAB, standardizasyon testleri kapsamında IEC/EN 60335-2-31 Elektrikli davlumbazlar test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

IEC/EN 60335-2-31 Elektrikli davlumbazlar test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka standardizasyon test hizmetleri de vermektedir.

Başvuru Yap
Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp