Yapı Malzemeleri Yanmazlık Testleri
Yanmazlık Testleri

Yapı Malzemeleri Yanmazlık Testleri

Yanmazlık testleri, bir malzemenin veya bir ürünün ısıya, elektrik akımına, açık alevlere ve yangına neden olabilecek diğer koşullara karşı dayanıklılığını test etme işlemidir. Yanmazlık dendiği zaman bir malzemenin ateşe veya yüksek ısıya maruz kalması durumunda, yanmadan önce geçen süreyi ifade etmektedir. Yangına dayanıklı duvarlar, döşemeler, pencereler ve kapılar gibi yapı malzemeleri, belli bir yanmazlık süresine sahiptir. Gelişmiş laboratuvarlarda yapılan yanmazlık testlerinde, ulusal ve uluslararası standartlar yanı sıra yerel yasal düzenleme esaslarına da uyulmak zorundadır.

Yapı Malzemeleri Yanmazlık Testleri

Yangın ve yanıcılık testleri genellikle yangın reaksiyonu, yangın dayanımı ve yangın yayılması gibi konulara odaklanmaktadır. Yangın reaksiyonu, ateşe maruz kalan bir malzemenin nasıl tepki verdiğini tespit etmek içindir. Yangın, doğal olarak malzemelerin bozulmasına neden olduğu için, bu test ile malzemenin ayrışmasının yangını nasıl etkilediği belirlenir. Yangın dayanımı, malzemenin yangına dayanma kabiliyetini gösterir. Yani, malzemenin ne kadar süre yangına dayanabileceğini gösterir. Yangın yayılması ise, yangının malzemeye nasıl yayıldığını tespit etmek için önemlidir.

Testlerde uygulanan başlıca standartlar şunlardır:

  • TS EN ISO 1716 Yapı ürünlerinin yangına tepki deneyleri - Brüt yanma ısısının tayini (kalorifik değer) (ISO 1716:2018)
  • TS EN 16733:2016 Yapı malzemeleri için yangına tepki deneyleri - Yapı malzemesinin sürekli için için yanmaya maruz kalma eğiliminin belirlenmesi
  • TS EN ISO 1182 Yapı mamullerinin yangın deneylerine tepkisi - Tutuşmazlık deneyi
  • TS EN 13501-1 Yapı mamulleri ve yapı elemanları, yangın sınıflandırması - Bölüm 1: Yangın karşısındaki davranış deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

EUROLAB, yanmazlık testleri kapsamında yapı malzemeleri yanmazlık test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Yanmazlık testleri kapsamında verilen yapı malzemeleri yanmazlık test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka endüstriyel test hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp