Ekotoksikoloji Testleri
Gıda Test Laboratuvarı Hizmetleri

Ekotoksikoloji Testleri

Ekotoksikoloji, toksikoloji ve ekolojiyi bütünleştiren çok disiplinli bir alandır. Ekoloji, toksikoloji, fizyoloji, analitik kimya, moleküler biyoloji ve matematik bilimlerinin bir karışımıdır. Doğal ortama giren pestisitler ve diğer kirleticiler, bitkileri ve hayvanları etkilemektedir. Bu etkileri araştırma bilimine ekotoksikoloji denmektedir.

Ekotoksikoloji Testleri

Ekotoksikoloji, bireyler, popülasyonlar, doğal topluluklar ve ekosistemler üzerindeki böcek ilaçları dahil olmak üzere bütün kirleticilerin etkilerine odaklanmaktadır.

Ekosistemler, canlılar ve yaşadıkları çevre topluluklarının oluşturduğu bir sistemdir. Ekosistemler, havuzları, nehirleri, çölleri, otlakları ve ormanları içermektedir. Bu işle uğraşan bilim adamları pesitisitlerin kendilerine ne olduğu, çevreye nereye gittikleri, ne kadar kaldıkları ve sonunda nasıl parçalandıkları gibi konular üzerinde durmaktadır.

Toprak parçacıklarına bağlanan pestisitler, uygulandıkları bölgeden çok uzaklara rüzgar ve yağmur suları ile birlikte taşınabilir ve buradaki canlıları etkileyebilir. Pestisitler ancak güneş ışığı, su, mikrop ve bazen hava ile parçalamaktadır. Bazı pestisitler, toprağa, bitkilere ve hayvanlara tutunarak ortamda uzun süre kalabilir ve kullanıldıkları tarihten yıllar sonra bile canlılar için risk oluşturabilir.

Kısaca ekotoksikoloji çalışmaları, kasıtlı olarak veya istemeden çevreye salınan zehirli kimyasal maddelerin yol açtığı olası tehlikeleri değerlendirmek için sürdürülmektedir. Gelişmiş laboratuvarlarda, farmasötik, biyofarmasötik, gıda katkı maddesi, kimyasal, biyosit ve zirai kimyasal maddelerin ekotoksikoloji ve çevre güvenliğini değerlendirme çalışmaları yapmaktadır. Ekotoksikoloji, özellikle ekosistem üzerinde toksik kimyasalların biyolojik organizmalar üzerindeki etkilerini incelemektedir. Bu testlerin amacı, kirliliğin etkilerini tespit etmektir.

EUROLAB, gıda test laboratuvarı hizmetleri kapsamında ekotoksikoloji test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Gıda test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen ekotoksikoloji test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka gıda test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp