Elektriksel Test Laboratuvarı Hizmetleri
Elektriksel Test Laboratuvarı Hizmetleri

Elektrik güvenliği testleri, elektrik kullanan herhangi bir cihaz ve ekipman için üretim sürecinde son derece önemli bir adımdır. Her yıl raporlanan elektrik kazalarının sayısı binin üzerindedir. Bu kazalarda her yıl 25’ten fazla kişi yaşamını kaybetmektedir. Bu yüzden üretici firmalar bu ürünlerden kaynaklanan elektrik risklerini azaltmak için ellerinden geleni yapmak zorundadır. Elektrik kazaları doğrudan yaralanmalara ve ölümlere neden olmaktadır.

Elektriksel Test Laboratuvarı Hizmetleri

50 ila 1000 volt arasında alternatif akım veya 75 ila 1500 volt arasında doğru akım kullanmak üzere tasarlanmış elektrikli ekipman ve cihaz üreten işletmelerin, alçak gerilim direktifi (low voltage directive, LVD) esaslarına uymaları gerekmektedir. Söz konusu direktif, insan sağlığı ve doğal çevrenin korunmasında ve güvenlik problemleri açısından elektrikli ve elektronik ürünlerin tasarım ve üretiminde önemli bir yer tutmaktadır. Bu amaçla ülkemizde de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2016 yılında Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) yayınlanmıştır.

Çevreye, insanlara ve hayvanlara karşı olabilecek herhangi bir elektriksel ve mekaniksel tehlikeler ile ilgili olarak elektriksel testlerin yapılması gerekmektedir. Elektrikli ve elektronik cihaz ve ekipmanların, hem yapısal olarak güveli olması hem de enerji verimliliği açısından, ilgili yasal düzenleme esaslarında ve yerli ve yabancı standart koşullarına uygun üretilmesi ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

EUROLAB, güçlü bir teknolojik altyapıya ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosuna sahiptir ve elektriksel test laboratuvarı hizmetleri kapsamında başlıca şu hizmetleri vermektedir:

 • Antistatik testler
 • IECEE CB şeması testleri
 • CE ürün testleri
 • Dielectric strength testleri
 • EMC elektromanyetik uyumluluk testi
 • EMI elektromanyetik bağışıklık testleri
 • ErP - ECO-Design testleri
 • Halojen free (HF) testleri
 • IK darbe koruma testleri
 • IP (ingress protection) testleri
 • LVD alçak gerilim testi
 • Elektrik dayanım testleri
 • Kısa devre testleri
 • Kablo testleri
 • Kaçak akım testleri
 • Lümen test ve ölçümleri
 • Pano testleri
 • Paratoner testleri
 • Tesisat testleri
 • Topraklama testleri
 • Yıldırım darbe testleri
 • Elektrik geçirgenliği testleri
 • Elektriksel yük testleri

EUROLAB, işletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine paralel olarak bu sayılanlar dışında başka elektriksel test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir. Bütün bu çalışmalarda, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara, dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp