DOT (Dioktiltin) Testi
Kimyasal ve Ekolojik Testler

DOT (Dioktiltin) Testi

Avrupa Birliği ülkelerinden yayınlanan REACH direktifi birkaç eke sahiptir. Bunlardan Ek XIV Yetkilendirme Listesi, sadece yetkili durumlarda bir kimyasal maddenin kullanılmasına izin verirken, Ek XVII kısıtlamalar Listesi, kimyasal maddelerin özel uygulamalarda kullanımını kısıtlamaktadır. Kısıtlamalar Listesi’nde organik kalay bileşiklerine de sınırlama getirilmiştir. Buna göre bir üründeki veya bunun bir kısmındaki konsantrasyon miktarı, kalay ağırlığının yüzde 0.1’inden fazla olamaz.

DOT (Dioktiltin) Testi

Bu kısıtlama şu anda yürürlüktedir ve listelenen istisnaların tümü sona ermiştir. Buradaki kısıtlama, ürünlerin genel halka satılması için geçerlidir, dolayısıyla motorlu araçlar ve bunların parçaları da bu kısıtlamaya uymak zorundadır. DOT (dioktiltin) bileşikleri için bu kısıtlama sadece özel uygulamalar için geçerlidir. Örneğin cilt ile temas etmesi amaçlanan tekstil ürünlerinde ve iki bileşenli oda sıcaklığında vulkanizasyon kalıplama kitleri için REACH kısıtlamaları geçerlidir. Bu durumda eşik sınırlarına uymayan stoklardaki eşya ve karışımlar ve parçalar da artık satılamaz veya kullanılamaz.

Bu çerçevede olmak üzere, 2012 yılından itibaren, şu sayılan maddelerde, ürün konsantrasyonun veya bunun bir kısmının konsantrasyonunun kalay ağırlığının yüzde 0,1’in üzerinde olması durumunda kullanılmasına izin verilmemektedir: cilt ile temas etmesi amaçlanan tekstil ürünleri, eldivenler, cilde temas etmesi amaçlanan ayakkabılar veya ayakkabının bir kısmı, duvar ve zemin kaplamaları, çocuk bakımı malzemeleri, bebek bezleri, kadın hijyen ürünleri ve iki bileşenli oda sıcaklığında vulkanizasyon kalıplama kitleri.

EUROLAB, kimyasal ve ekolojik test hizmetleri kapsamında DOT (dioktiltin) test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Kimyasal ve ekolojik test hizmetleri kapsamında verilen DOT (dioktiltin) test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka tekstil test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp