Kapı Testleri (Yanma, Dayanım, Mekanik vs)
Özel Test Laboratuvarı Hizmetleri

Kapı Testleri (Yanma, Dayanım, Mekanik vs)

Yapı sektöründe proje firmaları, mimarlar, müteahhitler ve son kullanıcılar artık özellikleri test edilmiş ve belgelendirilmiş kapı sistemlerini tercih etmektedir. Üretici firmalar da kapılarının bütün üstün özellikleri taşıdığını iddia etmektedir. Kapıların, bu özellikleri taşıdığını kanıtlamak için, bağımsız ve tarafsız hareket eden, akredite bir test ve belgelendirme kuruluşunun denetimlerinden geçmek gerekmektedir. Büyük işletmeler genelde kendi bünyelerinde oluşturukları laboratuvarlarda ürünlerinin ilgili standart gerekliliklerini karşılayıp karşılamadıklarını test etseler de, bu durumun üçüncü bir kuruluş tarafından test edilip belgelenmesi daha tercih edilen bir durumdur.

Kapı Testleri (Yanma, Dayanım, Mekanik vs)

Avrupa standardı olarak tasarlanan ve ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayınlanan EN 14351 standardına göre kapıların uygunluk onay sistemi şu şekildedir:

  • Üretici firmanın sorumlulukları şunlardır: fabrika üretim kontrolü, test planına göre testlerin yapılması ve başlangıç tip testi.
  • Onaylanmış kuruluşun sorumlulukları ise şu şekildedir: Başlangıç tip testi, fabrika üretim kontrolü ve belgelendirmesi, fabrika üretim kontrolü gözetimi ve alınan numunelerin test edilmesi.

EN 14351 standardı ülkemizde şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 14351-1:2006 Pencereler ve kapılar - Mamul standardı, performans özellikleri - Bölüm 1: Pencereler ve yaya geçişine uygun hazır dış kapılar.

Bu standard, kapı ve pencerelere uygulanan performans karakteristiklerini içermektedir. Bu kapsamda yapılacak başlıca testler şunlardır: rüzgar yüküne dayanım, su geçirmezlik, güvenlik tertibatlarının yük taşıma kapasitesi, çalıştırma kuvvetleri, akustik performans, ısıl iletkenlik ve hava geçirgenliği.

EUROLAB, özel test laboratuvarı hizmetleri kapsamında kapı testleri (yanma, dayanım, mekanik vs) test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Özel test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen kapı testleri (yanma, dayanım, mekanik vs) test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka özel test hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp