Atık Testleri
Çevre Test Laboratuvarı Hizmetleri

Atık Testleri

ABD’de tehlikeli atıkların üretilmesi, taşınması, arıtılması ve bertaraf edilmesinin insan sağlığını ve çevreyi koruyacak şekilde yapılmasını sağlamak amacı ile 1976 yılında kaynak koruma ve kurtarma yasası çıkarılmıştır. Bu yasaya göre tehlikeli atık analizi yapmak, atıkları üreten işletmelerin sorumluluğundadır. Üretilen tehlikeli atık hacmine göre işletmeler sınıflandırılmıştır. Diğer yandan atık yönetimi, gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya bırakmak adına bütün ülkelerde dikkate alınmaktadır.

Atık Testleri

Tehlikeli atık üreticisinin tipi ve atıkların karakterizasyonu şunları belirlemektedir: taşıma prosedürleri, depolama sınırları, tehlikeli atık bertaraf yöntemleri, kayıt tutma gereksinimleri ve raporlama ve çalışanlar.

Eğer atıklar tehlikeli olarak görülürse, atık kullanım ömrünün her aşamasında işlenmelidir. Buna uyulmaması durumunda firma günde binlerce dolar cezalara maruz kalabilir. Bu açıdan tehlikeli atık yönetimi önemli olmaktadır ve gelişmiş laboratuvarlar tarafından bu yönde hizmetler verilmektedir.

Ülkemizde de Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çıkarılmıştır. Buna göre tehlikeli atıklar, üretiminden bertarafına kadar, insan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde hiçbir şekilde alıcı ortama verilemez. Atık üretimi ve taşınması kontrol altında olmalıdır. Atık yönetiminde gerekli teknik ve idari standartlara uygulmalıdır. Atıklar, kaynağında en aza indirilmelidir. Atık üretimi kaçınılmaz ise, üretildiği yere en yakın mesafede bertaraf edilmelidir. İşletmeler yeterli bertaraf tesisi kurmak ve bu tesisleri çevre koşulları bakımından sağlıklı bir şekilde kontrol etmek zorundadır. Atık yönetimi mutlaka çevre ile uyumlu olmalıdır.

EUROLAB, çevre test laboratuvarı hizmetleri kapsamında atık test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Çevre test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen atık test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka çevre test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp