Elektrik Geçirgenliği Testleri
Elektriksel Test Laboratuvarı Hizmetleri

Elektrik Geçirgenliği Testleri

Elektriksel geçirgenlik dendiği zaman, bir maddenin ya da bir ortamın elektriksel yük akışına karşı gösterdiği direnç ifade edilmektedir. Elektrik geçirgenliği aynı zamanda elektriksel alanda yer değiştirme anlamına gelmektedir. Elektriksel geçirgenlik, farad / metre şeklinde değerlendirilmektedir. Geçirgenlikte mutlak bir değer yoktur, sadece boşluğun geçirgenlik gücüne göre geçirgenlik bağıl olarak ifade edilmektedir.

Elektrik Geçirgenliği Testleri

Malzemelerin fiziksel davranışları incelenirken, çeşitli elektrik, manyetik, optik, ısıl ve elastik özellikleri belirlenmektedir. Bu özellikler genelde atomik yapı, atomların dizilişi ve malzemenin kristal yapısı ile ilgilidir. Atomik yapıda, iletken bandlar, elektronlar arasındaki geçişleri belirlemekte ve malzemelerin iletken, yarı iletken ya da yalıtkan olmalarını sağlamaktadır. Bunun yanında manyetik davranış, yayınma ve saydamlık gibi özellikler de doğrudan mazlemenin atomik yapısına bağlıdır.

Elektrik ve elektronik cihaz ve ekipmanlar için malzeme seçmek ve kullanmak, elektrik iletkenliği ve elektrik geçirgenliği gibi özelliklerin bilinmesine bağlıdır.

Elektriksel alanın oluşturduğu kuvvetlerin etkisi ile elektronlar veya yayınan iyonlar, malzeme içinde uzak mesafeli harekete geçer ve elektriksel iletkenliği sağlar. Bu özelliğe sahip malzemelere iletken malzemeler adı verilmektedir. Özellikle içeriğinde çok fazla serbest elektron bulunan saf metallerin iletkenlikleri çok fazladır. İyonik bağ yapısına sahip malzemelerde serbest elektron yoktur ve bu nedenle normal olarak yalıtkan sayılır. Ancak bazılarına bir miktar elektriksel alan uygulanırsa, yeterli sayıda elektron aktive edilir ve serbest hale geçirilir. Bu durumda iletkenlik sağlanmış olur. Bu malzemelere yarı iletken malzemeler denmektedir.

EUROLAB, elektriksel test laboratuvarı hizmetleri kapsamında elektrik geçirgenliği test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Elektriksel test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen elektrik geçirgenliği test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka elektriksel test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp