IEC/EN 60335-2-62 Ticari Amaçlı Durulama Cihazları
Standardizasyon Testleri

IEC/EN 60335-2-62 Ticari Amaçlı Durulama Cihazları

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından hazırlanan ve yayınlanan IEC/EN 60335-2-62 standardı, normal ev kullanımı için tasarlanmış olmayan evyelerin güvenliği ile ilgilidir. Bu cihazların anma gerilimleri, bir faz ile nötr arasında bağlanan tek fazlı cihazlar için 250 voltun ve diğer cihazlar için 480 voltun üzerinde değildir. Bu cihazlar örneğin restoranlar, kantinler, hastaneler, fırınlar ve kasaplar gibi ticari işletmelerde kullanılır. Başka enerji türlerinden yararlanan cihazların elektrikli kısımları da bu standart kapsamına girmektedir.

IEC/EN 60335-2-62 Ticari Amaçlı Durulama Cihazları

Bu standarda göre, araçlarda, gemilerde veya hava taşıtlarında kullanılması amaçlanan durulama cihazları için ilave şartlar gereklidir.

IEC/EN 60335-2-62 standardı, evlerde ve çevresinde insanların kullandığı başka elektrikli cihazlarda karşı karşıya kalınan ortak tehlikeler ile ilgilidir ve bu yüzden söz konusu standardın birincil hedefi güvenliği sağlamaktır.

Şu sayılan cihazlar, söz konusu standardın kapsamına girmemektedir: bulaşık makinaları, öncelikle klinik standartlara sterilize etmek için tasarlanmış cihazlar, sadece endüstriyel amaçlar için tasarlanan cihazlar ve toz, buhar veya gaz gibi aşındırıcı veya patlayıcı atmosfer koşullarında kullanılması amaçlanan cihazlar ve tıbbi kullanım amaçlı cihazlar.

Söz konusu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 60335-2-62 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-62: Ticari, elektrikli durulama eviyeleri için özel kurallar.

EUROLAB, standardizasyon testleri kapsamında IEC/EN 60335-2-62 Ticari amaçlı durulama cihazları test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

IEC/EN 60335-2-62 Ticari amaçlı durulama cihazları test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka standardizasyon test hizmetleri de vermektedir.

Başvuru Yap
Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp