İhracat Uygunluk Testleri
Özel Test Laboratuvarı Hizmetleri

İhracat Uygunluk Testleri

İhracat uygunluk değerlendirme programları, ihracat yapılan ülkeye güvenli olmayan malların sokulmasının önlenmesinde, işletmelere zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan önemli bir uygulamadır. Bugün, Burundi, Cezayir, Etyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Hindistan, Kamerun, Katar, Kenya, Kuveyt, Mısır, Moğolistan, Nijerya, Suudi Arabistan, Uganda ve Zenzibar gibi ülkeler, ürün uygunluk değerlendirmesi talep etmektedir.

İhracat Uygunluk Testleri

Gelişmiş laboratuvarlarda, ürünler müşteri ülkesine gönderilmeden önce gerekli ölçüm, test, analiz ve değerlendirmelerden geçirilerek sertifika düzenlenmektedir. Bu testlerde kabul edilmiş ulusal ve uluslararası standartlar dikkate alınmaktadır. Aynı zamanda bu çalışmalar her ülkenin gereksinimlerini karşılayacak şekilde düzenlenmektedir. Yukarıda adı geçen ülkeler çoğu zaman, kendi resmi kuruluşları tarafından açıklanan yerli standartlara uyulması konusunda ısrarcı olmaktadır. Hazırlanan uygunluk belgeleri, ülkelerin gümrük idareleri tarafından istenen zorunlu bir belgedir.

Bu uygulama sayesinde ülkeler, güvensiz kabul edilen ürünlerin ithal edilmesine izin vermemekte ve vatandaşlarına pazarlanmasına engel olmaktadır. Aynı zamanda yerli üreticilerin adil bir şekilde rekabet etmelerine imkan sağlanmakta ve düşük kaliteli ve standart dışı ürünlerin ülkeye girmesi önlenmektedir.

Aslına bakılacak olursa, ihracat uygunluk programları, güvensiz ürünleri gelişmekte olan ülkelere zorlayan gelişmiş ülkeler tarafından yaygın bir şekilde kabul görmüştür.

Kısaca bir uygunluk belgesi veya certificate of conformity (CoC), dünyanın hemen hemen her yerindeki ülkelere yapılan ihracatın gümrük işlemleri sırasında aranan ve zorunlu olan bir belgedir. Gelişmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilen ihracat uygunluk testleri bu uygunuğun sağlandığının bir kanıtıdır.

EUROLAB, özel test laboratuvarı hizmetleri kapsamında ihracat uygunluk test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Özel test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen ihracat uygunluk test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka özel test hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp