MIL-STD-1234 Testleri (Piroteknik Örnekleme, Muayene ve Test Etme)
Askeri Testler

MIL-STD-1234 Testleri (Piroteknik Örnekleme, Muayene ve Test Etme)

MIL-STD-1234 standardı pirotekniğin, uygulanabilir piroteknik şartnamenin malzeme gereksinimlerine uygunluğu için genel numune alma, inceleme ve test etme yöntemlerini açıklamaktadır. Bu test yöntemleri ile uygulanabilir piroteknik şartnamede belirtilenler arasında uyuşmazlık olması durumunda, öncelik geçerli olacaktır. Piroteknik ışık, ısı, duman, gaz ve ses üretmek için bağımsız olarak kendinden ısı veren kimyasal tepkimeleri sürdürme yeteneğine sahip maddeleri kullanma bilimidir.

MIL-STD-1234 Testleri (Piroteknik Örnekleme, Muayene ve Test Etme)

MIL-STD-1234 standardı birçok farklı test yöntemini kapsamaktadır.

Nem (tanım yöntemi) test yönteminde, piroteknik bileşimlerin nem içeriğinin, kurutulmuş bir atmosferde ağırlık kaybı esas alınarak belirlenmesi için kullanılmaktadır. Bu yöntem, bileşimlerde, test edilen malzemenin duyarlılığı ve uçuculuğu yüzünden ısı kullanılması istenmediği durumlarda kullanılmaktadır.

Nem (Karl Fischer) test yöntemi ise, Karl Fischer reaktifi ile tepkimeye girmeyen ve nemin kolayca çıkarılabildiği pirotekniklerdeki nemi tespit etmek için kullanılan genel bir test yöntemdir. Bu yöntem pirotekniklerin nem içeriğini belirlemek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak nem dışındaki malzemelerle kimyasal aktivitesi ve spesifik uygulamalara adaptasyon amacı ile yöntemin modifikasyon gerektirmesi yüzünden bir takım sınırlamalar söz konusudur.

Bir de yine yaygın olarak kullanılan, Karl Fischer reaktifi ile tepkimeye girmeyen ve nemin yavaşça ekstrakte edilebildiği pirotekniklerdeki nemi belirlemek için kullanılan nem (modifiye Karl Fischer) yöntemi bulunmaktadır.

EUROLAB, diğer askeri test hizmetleri kapsamında MIL-STD-1234 testleri (piroteknik örnekleme, muayene ve test etme) hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Diğer askeri test hizmetleri kapsamında verilen MIL-STD-1234 testleri (piroteknik örnekleme, muayene ve test etme) hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka endüstriyel test hizmetleri de vermektedir.

Başvuru Yap
Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp