Partikül Kontaminasyonu Testleri
Medikal Test Laboratuvarı Hizmetleri

Partikül Kontaminasyonu Testleri

Gelişmiş laboratuvarlarda, kimyasal, sanayi ve tüketici ürünlerinde kirlenmeyi tanımlamak ve seviyesini düşürmek için mikroskopi ve spektroskopi teknikleri ile partikül kirlenme analizleri yapılmaktadır. Partikül kirleticilerin tanımlanması, birçok sektör için tedarik zinciri boyunca çok sayıda noktada beklenmedik bir şekilde ortaya çıkabilen potansiyel kontaminasyon problemlerinin çözümünde ilk adım olmatadır. Çünkü kaynağı bilinirse, ileride ortaya çıkacak kontaminasyonu kontrol etmek ve önlemek çok daha kolay olmaktadır.

Partikül Kontaminasyonu Testleri

Partikül kontaminasyon araştırmaları, mikroskobik partiküllerin tanımlanmasını, homojen olmayan farklı partikül fazlarının izolasyonunu ve birçok kirletici maddelerin kaynağının tespit edilmesini kapsamaktadır. Partiküller, örneğin farmasötiklere ve tıbbi cihazlara ulaştıkları takdirde, üretim süreçleri verimsiz hale gelmekte, ürün kalitesi düşmekte ve üründen beklenen yarar elde edilmemektedir.

Partikül kontaminasyonu testlerinde, numune alma ve numune hazırlama, görsel ve fiziksel inceleme, kimyasal tanımlama ve kök neden analizi gibi çalışmaları içine alan stratejik bir yaklaşım benimsenmektedir. Bu şekilde partikül kontaminasyonunun, ürün güvenliği ve kalitesi ve üretim verimliliği üzerindeki olumsuz etkileri, bilimsel olarak kanıtlanmaktadır. Özel test cihazlarında mikroskopi teknikleri kullanılarak, kirletici parçacıklar dijital olarak görüntülenmekte ve izlenmektedir. İlk mikroskobik değerlendirmeleri takiben, taramalı elektron mikroskobu veya titreşimsel spektroskopi kullanılarak izole edilmiş partiküller analiz edilmektedir. Kirletici parçacıkların boyutunu ve şeklini karakterize etmek için fotomikrografi cihazı, potansiyel kaynaklarla ilgili kanıtların ağırlığını arttırmak için görüntü analizi ve parçacık boyutlandırma cihazı kullanılmaktadır.

EUROLAB, medikal test laboratuvarı hizmetleri kapsamında partikül kontaminasyonu test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Medikal test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen partikül kontaminasyonu test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka medikal test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp