EUROLAB Tarafından Yaptırılan Laboratuvar Güvenliği Anket Çalışması Sonuçları Açıklandı
Haberler

EUROLAB Tarafından Yaptırılan Laboratuvar Güvenliği Anket Çalışması Sonuçları Açıklandı

Labortuvar ortamlarında karşılaşılan biyolojik, fiziksel, kimyasal ve radyolojik tehlikeler konusunda farkındalık yaratmak ve çözüm önerileri geliştirmek amacı ile, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. iştiraki olan EUROLAB tarafından laboratuvar güvenliği anket çalışması yaptırılmıştır. Bu çalışma ile EUROLAB, ülkemizde iyi ve güvenli laboratuvar uygulamalarının geliştirilmesi yönünde laboratuvar altyapılarının değerlendirilmesini amaçlamıştır.

EUROLAB Tarafından Yaptırılan Laboratuvar Güvenliği Anket Çalışması Sonuçları Açıklandı

Anket çalışmasında üzerinde en fazla durulan laboratuvar alt yapısı özellikleri, kullanılan korunma önlemleri ve uygulamalar olmuştur.

Standart uygulamalar çerçevesinde, laboratuvar girişinde biyotehlike işareti var uyarısına yüzde 99 oranında uyulduğu görülmüştür. Ancak uyarıların yüzde 46’sında çalışılan mikroorganizma türü ve düzeyi bilgisinin olmadığı gözlenmiştir.

Laboratuvarda kişisel koruyucu donanım kullananların oranı yüzde 67, kullanmayanların oranı yüzde 1, kısmen kullananların oranı ise yüzde 32’dir.

Laboratuvarlarda biyogüvenlik kabini kullananların oranı yüzde 90, bu kabinlerden yıllık bakım ve belgelendirme yapılanların oranı yüzde 93, yapılmayanların oranı yüzde 7’dir. Belgelendirme yapılanların yüzde 81’i akredide bir kuruluş tarafından yapılmıştır.

Elektrik tesisat güvenliği bakımında topraklama sistemi olan laboratuvarların oranı yüzde 90, devre kesiciler olan laboratuvarların oranı yüzde 57 ve ezik kablo ve gevşek prizler olan laboratuvarların oranı yüzde 7’dir.

Laboratuvarlarda oluşan kimyasal atıklar için prosedürü olmayan ve uygun şekilde atmayanların oranı yüzde 24, nötralize ettikten sonra kanalizasyona bırakanların oranı yüzde 25, özel bir atık firmasına verenlerin oranı yüzde 40’tır.

Laboratuvar alanı ofis alanından ayrı tutulan laboratuvarların oranı yüzde 88’dir.

Tüm laboratuvar alanlarında yeterli aydınlatma bulunan laboratuvarların oranı yüzde 85’tir.

Değerli biyolojik materyal için envanter ve kısıtlı erişim var sağlayan laboratuvarların oranı yüzde 44’dür.

Risk değerlendirme çalışmasını yıllık ve gerektiği zaman yapan laboratuvarların oranı yüzde 50’dir.

Laboratuvar güvenliği hala sorun olmaya devam etmektedir ve EUROLAB bu konuda aydınlatıcı ve önleyici çalışmalar yapmaya devam etmektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp