TS EN 13501-5 Yanmazlık Testleri
Yanmazlık Testleri

TS EN 13501-5 Yanmazlık Testleri

Bir Avrupa Birliği standardı olan EN 13501-5 standardı ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 13501-5:2016 Yapı mamulleri ve yapı elemanları - Yangın sınıflandırması - Bölüm 5: Çatıların dış yangınlara maruz bırakılması deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma.

TS EN 13501-5 Yanmazlık Testleri

Bu Avrupa standardının amacı, dış yangına maruz kalan çatıların ve çatı kaplamalarının sınıflandırılması için uyumlaştırılmış bir yöntem tanımlamaktır.

Bu standart, CEN / TS 1187 standardında yer alan dört test yöntemine ve ilgili genişletilmiş uygulama kurallarına dayanmakta ve harici yangına maruz kalan çatı ve çatı kaplamaları için yangın performansı sınıflandırma yöntemini açıklamaktadır. Bir çatı ve çatı kaplamasının sınıflandırılması için, ilgili sınıflandırmanın öngörülmüş olduğu sadece bu test yöntemlerine ve bu uygulama kurallarına uyulması gerekmektedir. Ürünler son kullanım şekillerine göre değerlendirilmektedir. Ancak uygulanacak test ve sınıflandırma standardı açısından dik eğimli çatılar ve cepheler arasındaki ayrım, yerel düzenlemelere tabi olabilir.

TS 1187 standardında yer alan dört test yöntemine uyulurken, kısmen veya tamamen, şu standartlara da uymak gerekmektedir:

  • TSE CEN/TS 1187 Dış yangına maruz kalan çatılar için deney yöntemleri
  • TS EN 13501-1 Yapı mamulleri ve yapı elemanları, yangın sınıflandırması - Bölüm 1: Yangın karşısındaki davranış deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma
  • TS EN 15725 Yapı ürünleri ve bina elemanlarının alev performansına dair genişletilmiş uygulama raporları
  • TS EN ISO 13943 Yangın güvenliği - Terimler ve tarifler (ISO 13943:2017)

EUROLAB, yanmazlık testleri kapsamında TS EN 13501-5 Yanmazlık test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Yanmazlık testleri kapsamında verilen TS EN 13501-5 Yanmazlık test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka endüstriyel test hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp