ECE R-9 Üç Tekerlekli Motorlu Taşıtlarda Gürültü Onayı
Otomotiv Testleri

ECE R-9 Üç Tekerlekli Motorlu Taşıtlarda Gürültü Onayı

Avrupa Ekonomik Komisyonu (ECE) tarafından yayınlanan ECE R-9 regülasyonu, üç tekerlekli motorlu taşıtlarda gürültü onayına yönelik esasları düzenlemektedir. Motosikletler ve üç tekerlekli motorlu taşıtlarda ses seviyesi ölçülürken, ses seviyesi ölçme cihazı, kalibre edilmiş bir ses kaynağı ve takometre kullanılmaktadır. Ses seviyesi ölçülürken söz konusu yasal düzenlemede belirtilen ölçüm koşulları dikkate alınmalıdır. Ölçümler açık havada yapılmalıdır. Ayrıca test bölgesi güçlü akustik bozulmalara maruz bırakılmayacak bir ortam olmalıdır. Bu gereklilik, saha yüzeyi beton, asfalt veya benzeri sert bir malzemeden yapılmışsa karşılanır.

ECE R-9 Üç Tekerlekli Motorlu Taşıtlarda Gürültü Onayı

Test alanı en azından, motosikletin veya üç tekerlekli motorlu taşıtın gidonu dışında, yanlara doğru en az 3 metre mesafe boyutlarına sahip olmalıdır. Bu alan mikrofonlar, kaldırım taşından en az 1 metre uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilmelidir. Ortam gürültüsü ve rüzgar için ses seviyesi değerleri uygun olmalıdır. Ölçüme başlamadan önce, motosikletin veya üç tekerlekli motorlu taşıtın motoru, çalışma sıcaklığına getirilmelidir. Bunun için motor normal çalışma koşullarında yaklaşık 15 dakika çalışmalıdır. Tekerleğin serbestçe dönmesini engelleyen bir durum olmamalıdır. Her ölçüm serisinin başında ve sonunda, ses seviyesi ölçer, kalibre edilmiş bir ses kaynağı ile kalibre edilmelidir. Kalibre edilmiş ses kaynağının ses basıncı seviyesi ile ses seviyesi ölçer arasındaki fark 1 dB değerini geçmemelidir. Aksi halde ölçümler geçersiz sayılır.

EUROLAB, otomotiv testleri kapsamında ECE R-9 Üç tekerlekli motorlu taşıtlarda gürültü onayı hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Otomotiv testleri kapsamında verilen ECE R-9 Üç tekerlekli motorlu taşıtlarda gürültü onayı hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka endüstriyel test hizmetleri de vermektedir.

Başvuru Yap
Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp