Çevre Kirliliği Testleri
Çevre Test Laboratuvarı Hizmetleri

Çevre Kirliliği Testleri

Herhangi bir insan aktivitesi, yan etkileri de beraberinde getirmektedir. Bunun bir yönü gelişmeye yol açarken diğer yönü zararlı etkiler yaratmasıdır. Bu zararlı değişiklikler genelde çevrenin doğal dengesini etkileyen çevresel sorunlara yol açmaktadır. Çevre kirliliği, insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki zararlı etkileri olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım, çevrenin hem biyolojik hem de fiziksel yönlerini içermektedir. Çevre kirliliği, günümüzde büyük endişe yaratan başlıca problemlerden biridir.

Çevre Kirliliği Testleri

Bu çevresel problemlerin üstesinden gelmek için çevreyi korumak gerekmektedir. Bu sadece zararlı etkilerin önlenmesi için değil, aynı zamanda gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre ve doğal kaynaklar bırakmak adına da önemlidir. Çevrenin korunması sadece sosyal bir hareket değil, aynı zamanda insanların doğal kaynakları daha fazla suistimal etmemelerini sağlamak için çıkarılan yasal düzenlemelerin de getirdiği bir sorumluluktur.

Büyük endişe yaratan başlıca çevre sorunları, çevre kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği, çöp kirliliği, gürültü kirliliği, ormansızlaşma, kaynakların tükenmesi ve iklim değişiklikleridir. Hangi şekilde olursa olsun kirlilik, yerkürenin geleceği için önemli bir çevre sorunudur. Çevre, hava, su, ve toprak üzerinde yaşanan herhangi istenmeyen bir değişiklik, çevre kirliliği olarak adlandırılmaktadır. Bu değişiklikler fiziksel, kimyasal ve hatta biyolojik değişiklikler olabilir. Bu kirliliği meydana getiren maddelere kirletici denmektedir.

Yabancı ülkelerde olduğu gibi, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamak amacı ile ülkemizde de Çevre Kanunu yayınlanmıştır.

EUROLAB, çevre test laboratuvarı hizmetleri kapsamında çevre kirliliği test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Çevre test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen çevre kirliliği test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka çevre test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp