Evsel ve Ticari Yıkamaya Karşı Renk Haslığı
Haslık Testleri

Evsel ve Ticari Yıkamaya Karşı Renk Haslığı

Evsel ve ticari yıkamaya karşı renk haslığı testleri, yıkama sürecinde giysinin renk kaybını ve değişimini belirlemek, birlikte yıkandığı diğer giysilere renk bulaşması olup olmadığı görmek ve boyalı ya da basılı tekstil ürünlerinin, deterjan ve katkı maddelerinden etkilenip etkilenmediğini tespit etmek için yapılmaktadır.

Evsel ve Ticari Yıkamaya Karşı Renk Haslığı

Test sırasında numune, bitişik kumaş veya kumaşlarla temas halinde yıkanır, durulanır ve kurutulur. Bu işlemler uygun sıcaklık, alkalilik, ağartma ve aşındırıcı etki koşulları altında gerçekleştirilir. Daha sonra numunenin rengindeki değişim ve bitişik kumaşın boyanması incelenir.

Yıkamaya karşı renk haslığı üç şekilde değerlendirilmektedir:

  • Gölgede değişiklik: Orijinal yıkanmamış numuneye kıyasla renk veya ton kaybı olup olmadığı
  • Çok lifli numunede lekelenme derecesi
  • Varsa kendi kendini boyama

Değerlendirme için 1 ile 5 arasındaki notların verildiği standart gri ölçekler kullanılmakta ve karanlıkta standart gri ışık koşullarında yapılmalıdır.

Yıkamaya karşı renk haslığı testi, tesktil ürünlerini değerlendirmek için kullanılan en temel renk haslığı testlerinden biridir.

Bu konuda Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayınlanan şu standart esas alınmaktadır: TS EN ISO 105-C06 Tekstil - Renk haslığı deneyleri - Bölüm C06: Evsel yıkamaya ve ticari müesseselerde yıkamaya karşı renk haslığı. Bu standart, her çeşit tekstil ürününün renginin, bir referans deterjan kullanılarak, normal ev eşyaları için kullanılan evsel veya ticari yıkama işlemlerine karşı direncini belirlemeye yönelik bir yöntemi açıklamaktadır.

EUROLAB, haslık test hizmetleri kapsamında evsel ve ticari yıkamaya karşı renk haslığı test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Haslık test hizmetleri kapsamında verilen evsel ve ticari yıkamaya karşı renk haslığı test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka tekstil test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

 

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp