Sitotoksisite Testleri
Medikal Test Laboratuvarı Hizmetleri

Sitotoksisite Testleri

Sitotoksisite testleri tıbbi cihazların, hücre büyümesi, üremesi ve morfolojik etkilerini gözlemlemek için in vitro doku hücreleri kullanan, biyolojik değerlendirme ve tarama testlerinden biridir.

Sitotoksisite Testleri

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan standartlara ve yerel standartlara göre bütün medikal cihazlar, mekanik, fiziksel ve kimyasal özelliklerinden bağımsız olarak, insan vücudu ile temas ettikleri anda, ve o ana kadar ne kadar iyi olduklarına bakılmaksızın, biyolojik uyumluluklarını belirlemek bakımından sıkı testlerden geçirilmek zorundadır.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayınlanan TS EN ISO 10993 Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi standardı, bir dizi standart içermektedir. Ayrıca bilim adamları son yıllarda medikal cihazların değerlendirilmesi için yöntemler geliştirmekte ve araştırma, üretim ve klinik kullanımda güvenliği sağlamaya çalışmaktadır.

Biyouyumluluk testleri arasında yapılan sitotoksisite testleri, tıbbi cihazların değerlendirilmesinde basit, hızlı ve yüksek bir duyarlılığa sahip olduğu için, ayn zamanda hayvanları toksisiteden koruduğu için geniş bir uygulama alanı bulmaktadır.

Teknolojinin sürekli gelişmesi ile birlikte, yeni geliştirilen bütün tıbbi cihazlar, insanlar için güvenli ve etkili bir kullanım sağlamak açısından, klinik bir ortama girmeden önce, sitotoksisite, hassasiyet, tahriş ve akut sistemik toksisite gibi bir dizi testten geçirilmek zorundadır.

Medikal cihazlar, çeşitli klinik disiplinlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu cihazlar vücudun dokuları ve hücreleri ile doğrudan temas ettiği için, sadece iyi fiziksel ve kimyasal özelliklere ihtiyaç duymaz, aynı zamanda güçlü bir biyouyumluluğa sahip olmak zorundadır.

EUROLAB, medikal test laboratuvarı hizmetleri kapsamında sitotoksisite test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Medikal test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen sitotoksisite test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka medikal test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp