Ağır Metaller Testi
Kimyasal ve Ekolojik Testler

Ağır Metaller Testi

Ağır metal ifadesi, nispeten yüksek bir yoğunluğa sahip olan ve düşük konsantrasyonlarda toksik veya zehirli olan herhangi bir metalik kimyasal elementi ifade etmektedir. Örneğin cıva, kadmiyum, arsenik, krom, talyum ve kurşun, ağır metaller arasındadır.

Ağır Metaller Testi

Bu metaller yer kabuğunun doğal bileşenleridir. Bozunmaz veya tahrip olmazlar. Tüketilen gıdalar, içilen sular ve solunan hava ile bir kısım ağır metal, bir dereceye kadar insan vücuduna girmektedir. İz elementler olarak, bazı ağır metaller, örneğin, bakır, selenyum ve çinko, insan vücudunun metabolizmasını korumak için gereklidir. Ancak, ağır metallerin yüksek konsantrasyonlarda olması zehirlenmelere yol açar. Ağır metal zehirlenmesi, içme suyu kontaminasyonundan, emisyon kaynaklarına yakın yüksek ortam hava konsantrasyonlarından ya da gıda zinciri yoluyla alınmasından kaynaklanmaktadır.

Ağır metaller biyolojik olarak insan vücudunda birikme eğiliminde oldukları için tehlikelidir. Ağır metal bileşikleri canlıların vücuduna girdikten sonra parçalandıkları için, yani metabolize edildikleri için, daha hızlı depolanır.

Ağır metaller, endüstriyel ve tüketici atıklarından veya asit yağmurları yüzünden akarsu, göl, nehir ve yeraltı sularına karışmaktadır. Çevresel ve sağlık riski yaratan başlıca üç ağır metal, kurşun, kadmiyum ve cıvadır. İnsanların bu ağır metallere maruz kalma seviyesine ve süresine bağlı olarak çok çeşitli biyolojik etkiler gelişmektedir. Yüksek düzeyde maruz kalan insanlarda toksik biyokimyasal etkilere neden olmakta, bu da hemoglobin, böbrek, sindirim sistemi, eklemler, üreme sistemi ve sinir sisteminde akut veya kronik hastalıklara neden olmaktadır.

EUROLAB, kimyasal ve ekolojik test hizmetleri kapsamında ağır metaller test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Kimyasal ve ekolojik test hizmetleri kapsamında verilen ağır metaller test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka tekstil test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp