IEC/EN 60695-11-5 Yangın Tehlikesi Deneyi - Bölüm 11-5: Deney Alevleri - İğne Alevi Deney Metodu - Araç Gereç, Doğrulama Amaçlı Deney Düzeneği ve Kılavuz
Standardizasyon Testleri

IEC/EN 60695-11-5 Yangın Tehlikesi Deneyi - Bölüm 11-5: Deney Alevleri - İğne Alevi Deney Metodu - Araç Gereç, Doğrulama Amaçlı Deney Düzeneği ve Kılavuz

Yangın tehlikesi ile ilgili olarak elektroteknik ürünlerin test edilmesinde en iyi yöntem, uygulamada karşılaşılan koşulları tam olarak sağlamaktır. Ancak çoğu durumda bu mümkün olmamaktadır. Bu nedenle elektroteknik ürünlerin yangın tehlikesi açısından test edilmesi, pratikte meydana gelen gerçek etkileri, mümkün olduğu ölçüde gerçeğe yakın şekilde simüle etmektir. Elektroteknik ekipmanın parçaları, elektrik etkileri yüzünden aşırı ısıl gerilime maruz kalabilir. Bu durum ise ekipmanın güvenliğinde bozulmalara neden olabilir. Burada önemli nokta, yüksek ısı veya yanma yüzünden ekipmanın çok fazla derecede etkilenmemesidir.

IEC/EN 60695-11-5 Yangın Tehlikesi Deneyi - Bölüm 11-5: Deney Alevleri - İğne Alevi Deney Metodu - Araç Gereç, Doğrulama Amaçlı Deney Düzeneği ve Kılavuz

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından tasarlanan IEC/EN 60695-11-5 standardının amacı, bir yangın tehlikesini simülasyon tekniği ile değerlendirmek için, arıza durumunda ortaya çıkacak küçük bir alevin etkisini simüle etmek için bir iğne alev test yöntemini açıklamaktır. Bu testin sonuçları, yangın riskine ilişkin tüm faktörleri dikkate alan bir yangın tehlikesi değerlendirme unsuru olarak kullanılmaktadır. Bu standart elektroteknik ekipmana, alt montajlarına ve bileşenlerine, katı elektriksel yalıtım malzemelerine veya başka yanıcı malzemelere uygulanabilir özelliktedir.

Söz konusu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 60695-11-5 Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 11-5: Deney alevleri - İğne alevi deney metodu - Cihazlar, doğrulama deney düzeneği ve kılavuz.

EUROLAB, standardizasyon testleri kapsamında IEC/EN 60695-11-5 standardı test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

IEC/EN 60695-11-5 standardı test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka standardizasyon test hizmetleri de vermektedir.

Başvuru Yap
Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp