Enerji Testleri
Çevre Test Laboratuvarı Hizmetleri

Enerji Testleri

Günümüzde tüketilen enerjinin büyük bir bölümü petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıtlara dayanmaktadır. Dünya, bu yakıtlarla ilgili iki büyük endişe ile karşı karşıyadır. Birincisi kaynaklar artık tükenmektedir. Yakın bir gelecekte petrol, doğal gaz ve kömür artık olmayacaktır. İkincisi atmosfere salınan karbondioksit yüzünden küresel ısınma, sınırların çok ötesine geçmiştir.

Enerji Testleri

Bu arada geleneksel olmayan petrol ve doğal gaz kaynakları da bulunmaktadır. Bunlar, katran kumlarında, petrol şeylinde, kömürlü metanda, düşük geçirgenlikte gaz rezervuarlarında, gaz şeylinde ve gaz hidratlarda bulunmaktadır.

Elektrik üretimi için kömür yerine doğal gaz kullanılması ile karbon emisyonları düşürülmüştür. Ayrıca nükleer enerji karbon salımı üretmese de kullanımı güvenlik ve nükleer atık imhası konusundaki endişeler yüzünden sınırlandırılmıştır. Hidroelektrik de önemli bir enerji kaynağıdır, bu kaynak da sınırlıdır. Bu arada rüzgar enerjisi ile elektrik üretimi maliyet açısından oldukça rekabetçi hale gelmiştir. Gelişmiş ülkelerde karbon salımlarını azaltmak için rüzgar enerjisi elektrik üretimi artmaktadır. Mevcut imkanlar, bir yerde tükeneceği için artık teknoloji, sürekli olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanmaktadır.

Enerji arzının bozulması, önemli sosyal ve ekonomik sonuçlara neden olmaktadır. Sanayileşmiş ülkelerde yaşamı sürdürebilmek için sürekli bir enerji kaynağı gerekmektedir. Daha az gelişmiş ülkelerde de zaman zaman yaşanan elektrik kesintileri, ekonomik gelişmeyi engellemektedir. Daha güvenilir enerji ve yakıt tedariği, gelişmekte olan ülkelerin ilerlemesi için ön koşuldur. Bu çerçevede enerji testleri önemli olmaktadır.

EUROLAB, çevre test laboratuvarı hizmetleri kapsamında enerji test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Çevre test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen enerji test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka çevre test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp