ECE R-51 Motorlu Taşıtlarda Gürültü Emisyonu Onayı
Otomotiv Testleri

ECE R-51 Motorlu Taşıtlarda Gürültü Emisyonu Onayı

Avrupa Ekonomik Komisyonu (ECE) tarafından yayınlanan ECE R-51 regülasyonu, motorlu taşıtlarda gürültü emisyonu onayına yönelik esasları düzenlemektedir. Bu teknik düzenleme, gürültü emisyonları bakımından en az dört tekerleğe sahip motorlu taşıtların onaylanmasına ilişkin tek tip hükümler içermektedir.

ECE R-51 Motorlu Taşıtlarda Gürültü Emisyonu Onayı

Bu regülasyon, gürültü ile ilgili olarak M kategorisi araçlar (en az dört tekerlekli, motorlu ve yolcu taşıma amaçlı kullanılan araçlar) ve N1 kategorisi araçlar (en az dört tekerlekli, motorlu, yük taşıma amaçlı kullanılan ve azami kütlesi 3.5 tonu aşmayan araçlar) için geçerlidir. Bu uygulama çerçevesinde gürültü azaltma sistemi bileşenleri, gürültü azaltma sistemini oluşturan, özellikle egzoz boruları, genleşme odaları ve susturucular gibi bileşenlerdir. Hava filtreleri, sadece öngörülen ses seviyesi limitlerine uyulmasını sağlamak amacı ile kullanılıyorsa bir bileşen olarak kabul edilir. Ancak manifoldlar, gürültü azaltma sisteminin bileşenleri olarak kabul edilmez.

Gürültü ile ilgili bir araç tipinin onaylanması için başvuru, firma veya bu firmanın yetkili temsilcisi tarafından yapılır. Başvuru sırasında, araç tipi ile ilgili açıklamalar, motor tipini ve araç tipini tanımlayan rakamlar ve semboller, gürültü azaltma sistemini oluşturan uygun şekilde tanımlanmış bileşenlerin bir listesi, birleştirilmiş gürültü azaltma sisteminin çizimleri, araçtaki konumunu gösteren bir şema ve kolayca yerleştirilip tanımlanabilmesi için her bir bileşenin ayrıntılı çizimleri ve kullanılan malzemelerin özellikleri, onay işlemlerini yapacak teknik servise sunulmalıdır.

EUROLAB, otomotiv testleri kapsamında ECE R-51 Motorlu taşıtlarda gürültü emisyonu onayı hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Otomotiv testleri kapsamında verilen ECE R-51 Motorlu taşıtlarda gürültü emisyonu onayı hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka endüstriyel test hizmetleri de vermektedir.

Başvuru Yap
Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp