EN Standardı Test Laboratuvarı
Üretim Sanayi Testleri

EN Standardı Test Laboratuvarı

EN kısaltması, Avrupa normları veya Avrupa standartları anlamına gelen European Norm ifadesinin baş harflerinden oluşmuştur. EN standartları Avrupa Birliği içinde tasarlanan ve yayınlanan teknik standartlardır. Bu standartlar, laboratuvar ve danışman gibi servis sağlayıcılar, araştırma ve bilimsel organizasyonlar, hammaddelerinde, işlemlerinde ve kalıntılarında doğal radyoaktivite ile uğraşan endüstri firmaları ve endüstri birlikleri ve radyasyondan korunma alanındaki resmi düzenleyici otoriteler tarafından geliştirilmektedir.

EN Standardı Test Laboratuvarı

Avrupa normları (EN), tüm Avrupa Birliği ülkeleri için geçerli olan etkinliği belirleme yöntemleri ve bir standardizasyon sürecinin ardından CEN içindeki Teknik Komite tarafından belirlenmektedir. CEN (Comité Européen de Normalisation, Avrupa Standartlar Komitesi), küresel ticarette Avrupa Birliği ekonomisini, Avrupa vatandaşlarının refahını ve çevreyi, etkin bir altyapı sağlayarak teşvik etmek amacı ile faaliyet gösteren bir kamu standartları kuruluşudur. Bu standartlar her ülke tarafından kendi ulusal standart kuruluşları tarafından uyumlaştırılmaktadır. Örneğin Almanya’da onaylanan her Avrupa normu, DIN-EN standardı olarak yayınlanmaktadır.

CEN dışında Avrupa standartları geliştiren iki kuruluş daha bulunmaktadır: CENELEC ve ETSI. CEN elektroteknik ve telekomünikasyon dışında diğer bütün sektörler ile ilgilenmektedir. CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Électronique et en Électrotechnique, Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi) elektroteknik alandaki standartlar ile uğraşmaktadır. ETSI (European Telecommunications Standards Institute, Avrupa Telekomünikasyon Standardlar Enstitüsü) ise telekomünikasyon alanında standartlar çıkarmaktadır.

Bir standardın Avrupa standardı olabilmesi için, bu sayılan üç kuruluştan biri tarafından yayınlanmş olması gerekir.

EUROLAB, üretim sanayi test hizmetleri kapsamında EN standardı test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Üretim sanayi test hizmetleri kapsamında verilen EN standardı test laboratuvarı hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka endüstriyel test hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp