ASME Testleri
Üretim Sanayi Testleri

ASME Testleri

ASME kısaltması, Amerikan Makine Mühendisleri Birliği anlamına gelen The American Society of Mechanical Engineers ifadesinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. ASME standartları ve belgelendirme çalışmaları, insanların güvenliğini sağlamada ve malzeme ve ekipmanın standartlaştırılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

ASME Testleri

Amerikan Makine Mühendisleri Birliği (ASME), faaliyetlerinde şu üç konuya öncelik vermektedir: enerji, mühendislik işgücü gelişimi ve küresel etki. Programlarını ve girişimlerini bu paralelde stratejik olarak düzenlemektedir.

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) ve Avrupa Birliği (AB) gibi oluşumlar ve bölgesel ticaret anlaşmalarının yardımı ile işletmeler uluslararası alanda operasyonları birleştirmeye veya genişletmeye devam etmektedir. Bu durumda standart gereksinimlerinin uyumlaştırılması önem kazanmaktadır. Bu pazarlardaki ürünler için standartlar genelde farklıdır ve bu da üretim süreçlerini zorlaştırmaktadır. Yerel yasal düzenlemeler belli bir standardın kullanılmasını gerektirebilir, ancak bu yasal düzenlemeler Dünya Ticaret Örgütü tarafından ticaretin teknik engelleri olarak görülmektedir.

Standart geliştiren bir kuruluş olarak ASME, işletmelerin bu sorunlarına çözüm bulmak için, bölgesel ve ulusal standartlara referans olacak şemsiye standartlar geliştirmektedir. ASME standartları yıllar içinde, yeni malzemeleri ve ekipmanları içermek, yeni konuları ele almak ve yeni hesaplama yöntemlerini kapsamak amacı ile sürekli gelişmektedir. Küresel gelişmeler arttıkça ve değişiklikler ortaya çıkmaya devam ettikçe, standartlar daha fazla esneklik ve adaptasyon gerektirmektedir.

1880 yılında kurulan ASME, dünya çapında mekanik ve multidisipliner mühendislik alanlarını destekleyen ve kar amacı gütmeyen bir profesyonel kuruluştur. ASME’nin temel değerleri, makine mühendisliği uygulayıcılarının faaliyetlerine katkıda bulunmaktır. ASME, dünya genelinde tanınan 500’den fazla standart yayınlanmıştır.

EUROLAB, üretim sanayi test hizmetleri kapsamında ASME test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Üretim sanayi test hizmetleri kapsamında verilen ASME test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka endüstriyel test hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp