Tekstil Test Laboratuvarı Hizmetleri

Tekstil testleri, tekstil üretimi, dağıtımı ve tüketimi için çok önemli bir işleve sahiptir. Bu süreç, farklı türdeki tekstil ürünlerinin özelliklerini tespit etme sürecidir. Gelişmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilen tekstil testlerinin başlıca amacı tekstil ürünlerinin performansını değerlendirmektir. Ürün performansı, genel olarak ürünün son kullanımına kadar düşünülmektedir. Son kullanım performansı için yapılan testler arasında, örneğin perdeler için ışık haslığı bulunmaktadır.

Tekstil Test Laboratuvarı Hizmetleri

Test işlemleri, elyafın, ipliğin, kumaşın veya herhangi bir malzemenin türünü, doğasını ve karakterini kontrol etmek veya doğrulamak için yapılan işlemlerdir. Dolayısıyla ürünün kalite ve mükemmellik seviyesi kontrol edilmektedir. Bu amaçla örneğin elyaf için, uzunluğu, dayanıklılığı, inceliği ve olgunluğu test edilmektedir. İplik mukavemeti testleri ile ipliğin kuvveti, sayısı ve bükümü test edilmektedir.

Tekstil testleri, birçok amaçla yapılıyor olabilir. Örneğin, araştırma yapılması durumunda, test sonuçları hangi rotanın izlenmesi gerektiğine karar verilirken kullanılabilir. Üretimde uygun hammadde seçilmesine yardımcı olur. Elyaf iplikçinin hammaddesidir, iplik dokumacının hammaddesidir. Tekstil testleri aynı zamanda eğirme, dokuma, boya, terbiye, uç kırılması, tur uzunluğu başına ağırlık, şerit uzunluğu ve fitil uzunluğu gibi farklı özelliklerin ve işlemlerin kontrolüne yardımcı olur. Ürün kontrolü aşamasında, son ürünün istenen kalite gerekliliklerini karşıladığından emin olmak için de tesktil testleri yapılmaktadır.

Tekstil testleri genel olarak iki şekilde yapılmaktadır. Biri rutin işlem testleridir, diğeri ise kalite belirleme testleridir.

Kısaca tekstil testlerinin önemi şu şekilde sıralanabilir:

  • Araştırma çalışmaları
  • Hammaddelerin seçimi
  • Süreç kontrolü
  • Süreç geliştirme
  • Etkili üretkenlik arayışı
  • Şartnameye uygunluk

EUROLAB, güçlü bir teknolojik altyapıya ve eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna sahiptir ve tekstil test laboratuvarı hizmetleri kapsamında başlıca şu hizmetleri vermektedir:

  • Fiziksel test hizmetleri (yıkama sonrası boyutsal değişim testi, dönme testi, yıkama sonrası görünüm testi, baskı dayanım testi, kopma-yırtılma mukavemeti testi, dikiş kopma testi, dikiş kayma testi, dikiş açma testi, patlama mukavemeti testi, boncuklanma testi ve daha onlarca test)
  • Kimyasal ve ekolojik testler (azo boyar madde testi, fitalat testi, organik kalay testi, DOT (dioktiltin) testi, ağır metaller testi, formaldehit testi, perflorooktan sülfonat ve perfluorooktanoik asit testi, Cr+6 (Krom VI) testi, dimetil fumarat testi, dimetil formamid testi ve daha onlarca test)
  • Haslık testleri (evsel ve ticari yıkamaya karşı renk haslığı, suya karşı renk haslığı, deniz suyuna karşı renk haslığı, tere karşı renk haslığı, klorlu suya karşı renk haslığı, organik solvente karşı renk haslığı, sürtünmeye karşı renk haslığı, kuru temizlemeye karşı renk haslığı, tükürük haslığı, fenolik sararma testi ve daha onlarca test)

EUROLAB, bu sayılanlar dışında yüzlerce farklı test hizmetleri verirken, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara, dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uymaktadır ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp