Oksijen Uyumluluk Testi
Medikal Test Laboratuvarı Hizmetleri

Oksijen Uyumluluk Testi

Oksijen uyumluluğu bir malzemenin, yüksek oksijen yoğun ortamda çalışması için uygun olup olmaması durumudur. Yangın tehlikeleri, oksijen sistemlerinde doğası gereği her zaman yüksektir. Bu yüzden yangın tehlikelerini tespit etmek ve çözmek için ve personeli ve ekipmanları korumak için sistematik bir yaklaşım gerekmektedir. Bu yaklaşımla NASA tarafından oksijen uyumluluk değerlendirme süreci tasarlanmıştır. Bu süreç daha önce oksijen tehlikesi analiz işlemi olarak bilinmektedir.

Oksijen Uyumluluk Testi

Oksijen sistemlerindeki yangın tehlikelerinin varlığını ve yangın olasılığını belirlemek için olsijen uyumluluk testlerinin yapılması gerekmektedir. Bu test süreçleri, hem tasarım çalışmalarında hem de onay sürecinde uygulanmaktadır.

Oksijen uyumluluk değerlendirmesi sırasında, en ağır çalışma koşulları belirlenmekte, kullanım koşullarında sistem malzemelerinin yanıcılığı değerlendirilmekte, ateşleme sistemlerinin varlığı ve etkinliği tespit edilmekte ve tepkime etkisi, yani yangının sonucu olarak potansiyel can kaybı, görev ve sistem işlevselliği değerlendirilmektedir.

Oksijen sistemleri tasarlanırken, bakımı yapılırken ve kullanılırken, yangın risklerini anlamak ve önlemek gerekmektedir. Bazı malzemeler oksijenle zenginleştirilmiş ortamlarda tutuşmaya karşı daha duyarlıdır. Bu durumda bileşen bir oksijen sistemine verilmeden önce mutlaka oksijen uyumluluk testleri yapılmalıdır.

Oksijen uygunluk değerlendirme süreci ve oksijen uyumluluk testi, bir oksijen sistemindeki yangın risklerini tanımlamaya ve çözmeye odaklanmaktadır. Oksijen uyumluluk değerlendirme işleminin temel amacı, bir oksijen sisteminde veya bileşeninde meydana gelen bir yangın olasılığını düşürmektir. Bu zorunluluk, yangın riskini ve yangının personel ve sistem üzerindeki potansiyel etkilerini azaltmak içindir.

EUROLAB, medikal test laboratuvarı hizmetleri kapsamında oksijen uyumluluk test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Medikal test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen oksijen uyumluluk test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka medikal test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp