Subkronik Sistemik Toksisite Testleri
Medikal Test Laboratuvarı Hizmetleri

Subkronik Sistemik Toksisite Testleri

Sistemik toksisite testleri, tek tek hücrelerin veya organların bozulmasından çok, bir sistemin bozulmasını veya aktivasyonunu değerlendirmek için kullanılan bir in vivo analiz çeşididir. Sistemik toksisite testleri ile, bir test numunesinin, maruz kaldıktan sonra sistemik bir tepki yaratma potansiyeli değerlendirilmektedir. Burada maruz kalma süresi ve doz alma şekli önemlidir.

Subkronik Sistemik Toksisite Testleri

Akut sistemik toksisite testleri, sektörde yaygın şekilde yapılmaktadır. Bu testler 72 saatlik bir gözlem süresini ve tek bir maruziyet durumunu içermektedir. Tekrarlı veya sürekli maruz kalma süreleri ise, subakut, kronik ve subkronik olarak tanımlanmaktadır. Maruz kalma yolu klinik uygunluğa göre seçilmelidir. Maruziyet şekilleri, implantasyon, intravenöz, periton içi, oral ve deri altı şeklindedir. Akut sistemik toksisitenin aksine, subakut, subkronik ve kronik toksisite testleri, tam klinik patoloji çalışmaları gerektirmektedir.

Subakut ve subkronik toksisite testleri, sınırlı ve kısaltılmış doku değerlendirmesi ile yapılmaktadır.

Klinik implantasyon amaçlı medikal cihazların ve malzemelerin fizyolojik güvenliği bu testler ile değerlendirilmektedir.

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından hazırlanan ISO 10993-11 standardı, tıbbi cihazların biyolojik değerlendirmesine yöneliktir. Bu standart ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN ISO 10993-11 Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - Bölüm 11: Sistemik toksisite testleri. Bu standart, medikal cihaz ve ekipmanların sistemik tepkimelere yol açma potansiyelini belirlemeye yönelik izlenecek işlemlerle ilgili gereklilikleri içermektedir.

EUROLAB, medikal test laboratuvarı hizmetleri kapsamında subkronik sistemik toksisite test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Medikal test laboratuvarı hizmetleri kapsamında verilen subkronik sistemik toksisite test hizmetleri yanı sıra EUROLAB, başka medikal test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp